Đoàn viếng thăm do Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Phó Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương, trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang và huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, UV Tu Thư Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương, phó Ban Hướng Dẫn kiêm Chánh Thư Ký Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang dẫn đầu. Ngoài ra còn có các anh chị Huynh Trưởng ban viên Ban Hướng Dẫn và đại diện một số đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt trong tỉnh.

Trong ngày mùng 3 tết Đinh Dậu, Ban Hướng Dẫn đã đến thăm viếng và lắng nghe lời chỉ dạy thân tình của chư Tôn Đức tại chùa Phật Quang, Tịnh xá Ngọc Sơn, tịnh xá Ngọc Tâm và chùa Kim Quang.

Tại mỗi tự viện, đoàn đều đảnh lễ, chúc tết và lắng nghe những lời pháp nhủ thân tình từ chư Tôn Đức. Qua đó, Ban Hướng Dẫn có những định hướng hoạt động tốt hơn trong năm tới để thực hiện tốt các phương hướng đã đề ra, vì mục đích "Đào luyện Thanh – Thiếu – Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính. Góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội."

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

GĐPT Kiên Giang chúc tết Chư Tôn Đức

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here