BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 33/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THƯ MỜI
 V/v Tham dự hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019

Kính gởi :     BAN HUYNH TRƯỞNG
                 CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
                                                              KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-GĐPT ngày 15/12/2019 của Phân ban GĐPT v/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động GĐPT năm 2019;

Ban hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang trân trọng kính mời Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trong tỉnh  về dự Hội nghị tổng kết hoạt động GĐPT năm 2019 theo các chi tiết sau:

1-Thời gian: 07 giờ ngày thứ Tư, 01/01/2020

2-Địa điểm:  chùa Tam Bảo, số 03 Sư Thiện Ân, Tp. Rạch Giá (Kiên Giang)

3-Thành phần:

  1. Ban huynh trưởng (theo danh sách ghi trong Kế hoạch)
  2. Mời ban viên Ban Bảo trợ -Mỗi đơn vị 02 vị do đơn vị tự mời
  3. Cựu huynh trưởng (nếu có)-Mỗi đơn vị 02 vị do đơn vị tự mời

4-Các chi tiết khác y theo Kế hoạch đã ghi.

Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Tỉnh rất mong các đơn vị có mặt tham dự đầy đủ đẻ góp phần thành công cho hội nghị.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

TM. PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG PHÂN BAN

(Đã ký)

         HTr cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây