BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 25/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Rạch Giá, ngày 05  tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Mở liên trại huấn luyện huynh trưởng

Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV

-Căn cứ mục B, điều 15, chương III Nội quy GĐPT do Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS.GHPGVN ký ban hành ngày 17/7/2013 quy định nhiệm vụ BHD Phân ban GĐPT Tỉnh, Thành;

-Căn cứ chương trình hoạt động năm 2017 của Phân ban GĐPT Kiên Giang đã được Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang thông qua;

-Căn cứ nhu cầu đào tạo huynh trưởng cho các đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang,

Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh v/v mở liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII-A Dục XIII-Huyền Trang IV như sau :

I-THỜI GIAN:

từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 7 năm 2017 ( 5 ngày đêm)

II-ĐỊA ĐIỂM:

chùa Sắc Tứ Tam Bảo, số 75 đường Phương Thành, phường Bình San, Thị xã Hà Tiên (Kiên Giang)

III-THÀNH PHẦN TRẠI SINH:

1)Những huynh trưởng vừa trúng cách kỳ thi Kiên, Trì, Định do BHD tổ chức ngày 04/6/2017 tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá

2)Những huynh trưởng đã trúng cách các bậc Kiên, Trì, Định trong các năm trước nhưng chưa dự trại huấn luyện tương đương với cấp học đã trúng cách.

Huynh trưởng dự trại phải do đơn vị lập danh sách, gia trưởng ký tên và Thầy trụ trì ký duyệt, theo mẫu như sau :

               BHD.PB.GĐPT Kiên Giang

               GĐPT ……………………..

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG

THAM DỰ LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN LỘC UYỂN XIII-A DỤC XIII-HUYỀN TRANG IV

DO BHD.PB.GĐPT KIÊN GIANG TỔ CHỨC TẠI CHÙA TAM BẢO-HÀ TIÊN

TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2017

STT

TRẠI / HỌ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

BẬC HỌC –

NĂM TRÚNG CÁCH

GHI CHÚ

 

01

02

LỘC UYỂN XIII

Nguyễn Văn A

Trần Thị B

 

Minh Y

Diệu X

 

1999

1997

 

Kiên – 2017

Kiên – 2015

 

 

01

02

A DỤC XIII

Dương Văn C

Lý Thị D

 

Minh Z

Diệu V

 

1996

1980

 

Trì – 2017

Trì – 2017

 

 

Đặc cách

 

01

02

HUYỀN TRANG IV

Trương Văn E

Nguyễn Thị H

 

Minh Y

Diệu W

 

1990

1965

 

Định – 2017

Định – 2017

 

 

Đặc cách

 

                TRỤ TRÌ DUYỆT                                                                                                        GIA TRƯỞNG

 

IV-QUY ĐỊNH KHÁC:

1)Hạn chót nộp danh sách trại sinh: ngày 17/6/2017 (ngày họp lệ BHD)

2)Trại phục : như quy định tại mục a, b điều 12 chương II Nội Quy GĐPT

Lưu ý :

-Nam: mang giày bata xanh; Nữ: mang giày bata trắng

-Khi nhập trại chỉ đeo huy hiệu sen trắng và cấp hiệu (nếu đã may vào áo). Không đeo phù hiệu chức vụ và bảng tên

-Trại sinh không được đeo đồ trang sức và không mang theo các đồ dùng đắt tiền

-Trại sinh nào vi phạm quy định về trại phục sẽ bị trừ 5 điểm vào điểm thi kết khóa

3)Trại phí : mỗi trại sinh đóng trại phí năm mươi ngàn đồng (50.000 Đ)

4)Tư trang: mỗi trại sinh chuẩn bị các vật cần dùng sau đây : 1 cuốn tập 100 trang, viết xanh, đỏ, thước kẻ, bút xóa, các món tư trang cần thiết khác…

5)Điều kiện trúng cách:

-Trại sinh phải có mặt thụ huấn 100% thời gian tại trại

-Không vi phạm kỷ luật

-Đạt từ 2/3 số điểm trở lên trong kỳ thi kết khóa

Rất mong các đơn vị kịp thời triển khai đầy đủ Thông báo này đến các huynh trưởng trại sinh và tạo điều kiện giúp đỡ cho anh chị em tham dự trại đạt kết quả huấn luyện tốt đẹp.

 

 

                              

TM.BAN HƯỚNG DẪN PBGĐPT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here