BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 29/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Rạch Giá, ngày 10  tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời họp lệ Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT quý IV-2017

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin thông báo:

Buổi họp lệ Ban Hướng Dẫn mở rộng quý IV-2017 sẽ được tổ chức:

1-Thời gian: vào lúc 13 giờ 30, CHIỀU thứ bảy, ngày 30/9/2017 (nhằm ngày 11/8 âm lịch)

2-Địa điểm: chùa Tam Bảo, số 3 đường Sư Thiện Ân, thành phố Rạch Giá – KG

3-Thành phần tham dự:

*Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh

*Gia trưởng hoặc liên đoàn trưởng đại diện đơn vị

*Tất cả huynh trưởng có cấp không thuộc hai thành phần trên

4- Khi về dự họp, các đơn vị cần thực hiện các việc cần thiết sau đây:

*Thu tiền bảo trợ cả năm 2017

*Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong quý III (theo mẫu)

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB. GĐPT thân ái mời các anh chị em thuộc thành phần nêu trên có mặt đầy đủ, đúng giờ và tích cực đóng góp ý kiến, giúp cho phiên họp lệ quý IV-2017 được thành công viên mãn.

Thân ái chào Tinh tấn.

          Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

 

 

                              

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

          Huynh Trưởng cấp Dũng

         Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

 

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP LỆ QUÝ IV-2017

 

Thời gian : 13g30 giờ CHIỀU thứ Bảy, 30/9/2017 (11/8 âm lịch)

Địa điểm : chùa Tam Bảo, 03 đường Sư Thiện Ân, tp Rạch Giá, KG

Nội dung – chương trình:

          13g30 :        – Thủ quỹ BHD thu nguyệt liễm

                              – Thư ký BBT thu tiền bảo trợ

                             – Các đơn vị nộp báo cáo

                             – Các đơn vị nhận Nội quy và Quy chế Huynh trưởng.

          14g00 :        -Niệm Phật

                             -Lễ Đoàn                                                                                      

                             -Điểm danh

                             -Thông qua chương trình phiên họp

                             -Chị Diệu Thiện giải quyết các vướng mắc của đơn vị (nếu có)

                             -BHD báo cáo tóm tắt hoạt động quý qua (anh Minh Kim)

                             -Rút kinh nghiệm việc tham gia Trại Lục Hòa toàn quốc (anh Minh Lễ)

                             – Triển khai Kế hoạch tu học của Huynh trưởng (anh Minh Kim).

                             – Tổ chức thực hiện các hoạt động quý IV:

                             1. Thi Lên bậc

                             2. Tổng kết thi đua: “Đơn vị vững mạnh”

                             3. Hội nghị tổng kết năm 2017.

                             – Bàn một số vấn đề linh tinh:

                             1. Thư ký Ban bảo trợ.

                             2. Thống nhất nội dung thu chi Quỹ ban Bảo trợ.

                             3. Biện pháp xây dựng các đơn vị: Bửu Liên, Kiên Tân, Bảo Quang.

          17g00 : Kết dây thân ái – Ra về

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here