BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 27/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Rạch Giá, ngày 01  tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời họp lệ Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT quý III-2017

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin thông báo:

Buổi họp lệ Ban Hướng Dẫn mở rộng quý III-2017 sẽ được tổ chức:

1-Thời gian: vào lúc 7 giờ 30, sáng thứ bảy, ngày 17/6/2017 (nhằm ngày 23/5 âm lịch)

2-Địa điểm: chùa Tam Bảo, số 3 đường Sư Thiện Ân, thành phố Rạch Giá – KG

3-Thành phần tham dự:

*Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh

*Gia trưởng hoặc liên đoàn trưởng đại diện đơn vị

*Tất cả huynh trưởng có cấp không thuộc hai thành phần trên

4- Khi về dự họp, các đơn vị cần thực hiện các việc cần thiết sau đây:

*Thu tiền bảo trợ quý II năm 2017

*Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong quý II (theo mẫu)

*Khi về dự họp nhớ mang tiền theo để nhận cuốn ”QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG” Huynh trưởng có cấp và tập sự mỗi người 01 cuốn. Giá 1 cuốn : 6.000 Đ (sáu ngàn đồng)

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB. GĐPT thân ái mời các anh chị em thuộc thành phần nêu trên có mặt đầy đủ, đúng giờ và tích cực đóng góp ý kiến, giúp cho phiên họp lệ quý III-2017 được thành công viên mãn.

Thân ái chào Tinh tấn.

Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

 

 

                              

TM.BAN HƯỚNG DẪN PBGĐPT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP LỆ QUÝ III-2017

Thời gian: 7g30 giờ sáng thứ Bảy, 17/6/2017 (23/5 âm lịch)

Địa điểm : chùa Tam Bảo, 03 đường Sư Thiện Ân, tp Rạch Giá, KG

Nội dung – chương trình:

          7g30 : – Thủ quỹ BHD thu nguyệt liễm

                   – Thư ký BBT thu tiền bảo trợ

                   – Các đơn vị nộp báo cáo

          8g00 : -Niệm Phật

                   -Lễ Đoàn                                                                                      

                   -Điểm danh

                   -Thông qua chương trình phiên họp

                   -Chị Diệu Thiện giải quyết các vướng mắc của đơn vị (nếu có)

                   -BHD báo cáo tóm tắt hoạt động quý qua

                   -Câu chuyện Quý III      

                   -Rút kinh nghiệm Trại Lục Hòa X

                   -Rút kinh nghiệm kỳ thi Kiên-Trì-Định

                   -Thông qua kế hoạch tổ chức liên trại huấn luyện LU-AD-HT

                   -Bàn thống nhất việc tham dự trại Lục Hòa toàn quốc

                   -Việc huấn luyện dài hạn huynh trưởng trong thời gian tới

                   -Linh tinh

          11g00 : Kết dây thân ái – Cơm trưa – Ra về

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here