BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
SỐ: 39/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 22  tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Mời dự Hội nghị Tổng kết năm 2017
& Họp lệ Ban Hướng dẫn PB GĐPT quý I/2018
____________

 Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin thông báo:

Hội nghị tổng kết hoạt động Gia đình Phật tử năm 2017 và Họp lệ Ban Hướng dẫn Quý I/2018 sẽ được tổ chức như sau:

  1. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2017
  2. Thời gian: 07 giờ sáng, thứ hai, ngày 01/01/2018 (nhằm ngày 15/11 âm lịch năm Đinh Dậu).
  3. Địa điểm: chùa Tam Bảo, số 3 đường Sư Thiện Ân, thành phố Rạch Giá.
  4. Thành phần tham dự:

– Tất cả Huynh trưởng có cấp và tập sự của các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

  1. HỌP LỆ BAN HƯỚNG DẪN QUÝ I/2018
  2. Thời gian: 13 giờ 30 chiều, thứ hai, ngày 01/01/2018 (nhằm ngày 15/11 âm lịch năm Đinh Dậu).
  3. Địa điểm: chùa Tam Bảo, số 3 đường Sư Thiện Ân, thành phố Rạch Giá.
  4. Thành phần tham dự:

*Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh

*Gia trưởng hoặc liên đoàn trưởng đại diện đơn vị

*Tất cả huynh trưởng có cấp không thuộc hai thành phần trên

4- Khi về dự họp, các đơn vị cần thực hiện các việc cần thiết sau đây:

*Thu tiền bảo trợ quý I năm 2018

*Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong quý IV (theo mẫu)

*Báo cáo danh sách Ban Huynh trưởng hiện đang sinh hoạt.

*Chuẩn bị các ý kiến đóng góp cho hoạt động trong quý I/2018.

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB. GĐPT thân ái mời các anh chị em thuộc thành phần nêu trên có mặt đầy đủ, đúng giờ và tích cực đóng góp ý kiến, giúp cho Hội nghị tổng kết và phiên họp lệ quý I-2018 được thành công viên mãn.

Thân ái chào Tinh tấn.

Nam mô Thường Tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

 

 

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

          Huynh Trưởng cấp Dũng
         Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây