BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 26/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên
 các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 10/2019

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Buổi học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong tháng 10/2019 được tổ chức:

Thời gian: 08 giờ 00 ngày chủ nhật 27/10/2019 (nhằm ngày 29/9 Kỷ Hợi)

Địa điểm:

  • Bậc Định và Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải.
  • Bậc Kiên và Trì học tại chùa Tam Bảo- Rạch Giá.

Thường trực Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Kiên Giang thân ái mời tất cả Huynh trưởng học viên các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tập trung về tham dự buổi học theo thời gian và địa điểm ghi trên.

PHỤ GHI: sau giờ học, thân mời tất cả huynh trưởng (có cấp và chưa có cấp) tập trung về tịnh xá Ngọc Hải dự buổi tập huấn về cách thức tổ chức buổi thi tại các đơn vị.

Các đơn vị nhớ nộp danh sách đoàn sinh dự thi trong buổi tập huấn này.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây