BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 18/TB-GĐPT

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên
các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 07/2019

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Buổi học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong tháng 7/2019 được tổ chức :

Thởi gian: 08 giờ 00 ngày chủ nhật 28/7/2019 (nhằm ngày 26/6 Kỷ Hợi)

Địa điểm:

-Bậc Định và Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải

-Bậc Kiên và Trì thực hành 30 bài Băng Reo tại sân chùa Tam Bảo-RG

Thường trực Ban Hướng dẫn PB.GĐPT Kiên Giang thân ái mời tất cả Huynh trưởng học viên các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tập trung về tham dự buổi học theo thời gian và địa điểm ghi trên. 

PHỤ GHI:

-Các dơn vị nào chưa nộp Chương trình sinh hoạt quý III-2019 thì nhớ mang theo nộp trong buổi học

-Học viên bậc Kiên, Trì nhớ mang theo tập tài liệu Băng Reo

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây