BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ : 11/TB-GDPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Kiên Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v họp lệ quý II-2016 BHD PB Gia Đình Phật Tử Kiên Giang


và học buổi thứ 2 Lớp Huấn luyện Huynh trưởng Dài hạn

 

Kính gởi :    CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH

                                                                   -KIÊN GIANG-

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh :

Phiên họp lệ quý II-2016 sẽ được tổ chức :

-Thời gian : vào lúc 8 giờ ngày thứ bảy 26/3/2016

-Địa điểm : chùa Tam Bảo-Rạch Giá

-Thành phần tham dự :

+Quý bác gia trưởng các đơn vị GĐPT trong tỉnh

+Tất cả huynh trưởng có cấp thuộc 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh

-Vào buổi chiều : mời thêm tất cả huynh trưởng tập sự thuộc các đơn vị về dự buổi học thứ 2 Lớp huấn luyện dài hạn.

Khi đến dự họp, anh chị em  nhớ thực hiện những việc cần thiết sau đây :

-Báo cáo quý I-2016

-Thu tiền bảo trợ

-Chuẩn bị ý kiến đóng góp vào các hoạt động trong chương trình nghị sự.

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Tỉnh kính mời các anh chị em thuộc thành phần nêu trên sắp xếp công việc, có mặt đầy đủ để tham dự  và đóng góp ý kiến tổ chức thực hiện các mặt hoạt động trong quý II-2016 được thành công viên mãn.

Kính mong các đơn vị triển khai thực hiện tốt Thông báo này.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

                              

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

08:00 :

-Niệm Phật – Chào huy hiệu – Điểm danh

 

-Các đơn vị nộp báo cáo quý I-2016

 

-Thư ký Ban Bảo Trợ thu tiền bảo trợ

 

-Giải quyết các vướng mắc của đơn vị (nếu có)

 

-Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Trại Lục Hòa IX-2016

 

-Triển khai TB chiêu sinh bậc Lực V của TW

 

-Rút kinh nghiệm sau buổi học đầu tiên Lớp huấn luyện dài hạn

 

-Linh tinh

11:00 :

Dùng cơm trưa tại chùa – Nghỉ trưa

13:30 :

Thực hành bài học "Phương pháp giảng dạy…"

16:30 :

Kết dây thân ái

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here