Thứ tư, Ngày 4 tháng 8 Năm 2021 (Ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu)
Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh