Lắng nghe và hiểu được những đau khổ bên trong sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề mà chúng ta gặp phải.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thẻ: thực dưỡng

thực dưỡng

Trang 1/2 1 2