Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thẻ: Thích Từ Thông

tham lam

Trang 1/2 1 2