Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thẻ: đức Phật

đức Phật

Trang 2/2 1 2