Với lời thơ chân phương giản dị, với ý tứ sâu sắc chân thành, bảy mươi bài trong tập thơ lần lượt dẫn dắt độc giả đến với mọi khía cạnh của Ơn Cha Nghĩa Mẹ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here