Đê đầu phủ phục trước long nhan

Gia Đình Phật Tử, Táo Kiên Giang

Đúng hẹn về đây dâng sớ tấu

Báo trình công tác trước Ngọc Hoàng

 

Sớ rằng :

Ất Mùi sắp qua

Bính Thân vừa tới

Một năm đổi mới

Trên dưới thuận hòa

Vườn Lam nở hoa

Thêm nhiều đơn vị

Tưng bừng sinh khí

Kết hợp nhịp nhàng

Tết đến an khang

Sum vầy, tinh tấn

Trên Ban Hướng Dẫn

Anh, chị đủ đầy

Chèo chống mát tay

Thuận buồm xuôi gió

Đàn em hớn hở

Dốc sức chung lòng

(Chung lòng cái mà chung lòng!)

* * *

Ngọc Hoàng vui dạ vỗ tay khen:

"Đoàn kết chung tay tạo sức bền

Công tác còn gì, khanh mau tấu

Trẫm đây sốt ruột muốn nghe liền"

* * *

Muôn tâu :

Phân ban Kiên Giang

Nhiều năm đổi mới

Không ngừng vươn tới

Thành tích tầm cao

Nhân sự dồi dào :

Chín hai huynh trưởng

Đoàn sinh tăng lượng

Hơn số bảy trăm

Đơn vị cuối năm

Tính tròn mười một

Tình hình tu học

Nghiêm túc đàng hoàng

Năm nay Phân ban

Ra đề thống nhất

Kỳ thi lên bậc

Tổ chức thành công

(Thành công cái mà thành công!)

* * *

Long nhan phấn khởi, vuốt râu cười :

"Tổ chức học, thi rất tuyệt vời

Vậy chớ tình hình Ban Bảo Trợ

Có gì, Táo hãy kể nghe coi !"

* * *

Muôn tâu :

Tôn đức tăng, ni

Cùng hàng Phật tử

Lập Ban Bảo Trợ

Giúp đỡ nhiệt tình

Phật sự viên thành

Nhờ lòng thương mến

Năm nay tổng kết

Chín chục ban viên

Tính sổ tất niên

Dư hai mươi triệu

Hoạt động hữu hiệu

Vì có tịnh tài

Kế hoạch tương lai

An tâm vững bước

Là nhờ công đức

Bảo Trợ Kiên Giang

(Bảo trợ cái mà Kiên Giang !)

* * *

Nam Tào, Bắc Đẩu cũng vui lây :

"Nghe nói Kiên Giang có cuộc thi

Gia đình Vững Mạnh luôn đổi mới

Giữ vững phong trào mấy năm nay?"

* * *

Muôn tâu :

Trong ba năm qua

Phong trào "Vững mạnh"

Luôn luôn hưng thạnh

Tiến triển không ngừng

Đem lại mùa Xuân

Trong từng đơn vị

Cho hoa đơm nhụy

Cho cội thêm cành

Cho lá càng xanh

Góp ngàn hương sắc

Vườn Lam vui mắt

Xanh, trắng, đỏ, vàng

Thẳng lối ngay hàng

Rỡ ràng Sen Trắng

Đường Lam tươi tắn

Sự nghiệp vững bền

(Vững bền cái mà vững bền !)

* * *

Thiên đình vang tiếng vỗ tay khen :

"Thật xứng danh anh cả khắp miền

Chương trình kế hoạch năm Con Khỉ

Có chi, Táo hãy kể ra xem !"

* * *

Muôn tâu :

Sinh hoạt Áo Lam

Rất cần đổi mới

Bước sang năm tới

Huấn luyện lâu dài

Khai giảng tháng hai

Dành cho huynh trưởng

Vun bồi lý tưởng

Đào luyện tay nghề

Tư cách chỉnh tề

Mở mang kiến thức

Không nề khổ cực

Bền chí quyết tâm

Chăm bón Vườn Lam

Ngày thêm tươi đẹp

Cho hoa nở kịp

đón Chúa Xuân về

(Xuân về cái mà xuân về !)

* * *

Ngoài kia pháo nổ xa gần,

Tiễn Ất Mùi, đón Bính Thân mới về.

Thiên đình vui đã chán chê

Trần gian gợi nhớ tình quê muôn trùng

Tạ từ bái biệt Ngọc Hoàng

Chép vàng Táo cỡi lên đàng hồi qui

Hẹn nhau năm mới đúng kỳ

Mùng bảy sum họp vui vầy chùa xưa

 

Minh Kim (Cẩn biên)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here