HT Thích Trí Quảng

Theo như cách hiểu thông thường, số mệnh là cái gì có sẵn do thế lực vô hình hay do Thượng đế áp đặt mà con người phải cúi đầu gánh chịu, không thể hiểu được và cũng không thể thay đổi định mệnh ấy.

Đối với vấn đế đề định mệnh hay số mệnh của con người, lý giải của Phật Giáo không giống như cách nghĩ nói trên; vì nếu định mệnh không thể thay đổi thì chắc chắn chúng ta không thể nào tu hành, cải thiện cuộc sống của chúng ta thăng hoa cho đến đỉnh cao là thành bậc toàn giác như Đức Phật.

Trên thực tế, những điều không may mắn xảy đến cho con người ngoài ý muốn của họ, hoặc điều tốt đẹp mà người được hưởng cũng không do họ tính toán được, thì theo Phật Giáp, định mệnh ấy vẫn thật có. Nhưng cái định mệnh, số mệnh ấy không nằm trong bàn tay quyết định của vị thần linh nào khác, mà nó tùy thuộc ở hành động và ý tưởng của chính người ấy, thường được gọi là nghiệp. Có thể khẳng định rằng số mệnh là hình bóng của nghiệp, số mệnh tốt hay xấu tùy theo nghiệp tốt hay xấu. Chính vì vậy, đạo Phật thường khuyên chúng ta tu để chuyển nghiệp, tức thay đổi số mệnh.

nsgn

Thật vậy, nếu hiểu số mệnh là cái tốt hoặc xấu vĩnh viễn dành cho một người thì không ai có khả năng thay đổi. Nhưng lý giải theo căn bản chuyển nghiệp, chúng ta có thể thay đổi được số mệnh của chính mình. Nếu nghiệp nhẹ, chúng ta có thể thay đổi số mệnh ấy ngay trong đời này. Trong trường hợp túc nghiệp của chúng ta quá nặng, tất yếu phải đời sau hay nhiều đời sau nữa mới đổi được. Ví dụ : phải mang những dị tật bẩm sinh trong hiện đời. dù có cố gắng mấy, hính tướng bất toàn ấy cũng không thể thay đổi hoàn toàn, trở thành bình thường trong hiện đời.

Đức Phật day rằng nhìn số mệnh của chúng ta trong đời này sẽ suy ra được nghiệp nhân đời trước của mình. Nhưng Ngài cũng dạy rằng con người có thể từng bước cải thiện cuộc sống thành tốt đẹp. Như vậy, với tiền nghiệp hay số mệnh đã có, nhưng biết thay đổi nếp suy nghĩ, lời nói, việc làm của chính chúng ta trong đời này, chúng ta sẽ thay đổi được số mệnh trở thành tốt đẹp trong tương lai gần là hiện đời hoặc xa hơn là đời sau, thậm chí có những nghiệp ác phải nhiều đời mới cải thiện được hoàn toàn. Đức Phật còn dạy rằng muốn biết được tương lai đời sau như thế nào thì hãy xem việc làm hiện tại của chúng ta.

van menh 12 con giap theo nam sinh

Trong việc chuyển hóa nghiệp tự thân của mỗi người muốn được tốt đẹp, dẽ dàng, có thể nói sự trợ duyên của thầy hiền bạn tốt đóng một vai trò quan trọng đáng kể.

Tóm lại, chúng ta nối gót theo Phật, ý thức sâu sắc về sự chuyển đổi cách nghĩ, cách sống theo chiều hướng thánh thiện, tất yếu sẽ mang lại an vui lợi lạc cho chính chúng ta và những người chung quanh trong hiện đời và trong tương lai.

Trên bước đường tu, ngoài việc nỗ lực tự tịnh hóa thân tâm, làm việc thiện, chúng ta cũng cần thầy hiền bạn tốt trợ lực. Kết hợp được hai phần tự lực và tha lực, chúng ta sẽ thành tựu được công đức lành, có được thân tướng trang nghiêm, làm được việc lợi ích cho người, được người quý mến. Đó là hình ảnh cao quý của hàng đệ tử Phật trong hiện đời và muôn kiếp về sau.

TUỆ HUÂN (lược ghi)

(GĐPT Trảng Bàng – Tây Ninh)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here