Thiền định có nghĩa là về nhà với chính mình. Sau đó, bạn biết làm thế nào để chăm sóc những điều đang xảy ra bên trong bạn, và bạn biết làm thế nào để chăm sóc những điều xảy ra xung quanh bạn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Series: Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Trang 1/3 1 2 3