duyệt

Đường Về - Nguyễn Phước Thị Liên

Bà Thứ Phi

Với tôi, điều bất hạnh lớn trong đời là đến bây giờ, hơn nửa đời người tôi vẫn chưa biết chút gì về quê hương mặc dù giọng nói và nếp sống của tôi đặc sệt Huế. Nghe tiếng Huế của tôi, có người say sưa nói về Huế như nói với một người đồng…
Đọc thêm...

Bài Học về Cuộc Sống

Tôi bây giờ chỉ muốn thâu hồi lại hết những lời chỉ bảo độc địa xấu ác kia của tôi. Đồng thời chừa thói tham lam vô lối và xin cảm ơn cô giáo già, đúng là con nhà Phật biết vâng lời Phật dạy trong từng việc nhỏ, còn khuyên người khác làm…
Đọc thêm...

“Cánh Cửa” Dành Cho Em

Một đời ghi tâm khắc cốt những người ơn. Tôi làm sao quên được trong giai đoạn lịch sử ấy, có người gạt bỏ hận thù, cố chấp và tị hiềm, dang tay nâng đỡ cứu vớt những người như chúng tôi vượt qua nỗi tuyệt vọng…
Đọc thêm...

Tết Bên Cha Mẹ Già

Có đủ anh chị em ruột thì sum vầy bên cha mẹ già ăn Tết, được nghe lời bảo ban căn dặn quý báu của Người, đó là lộc phước Trời Phật ban cho, còn gì hạnh phúc hơn? Tôi cầu mong anh chị em chúng tôi, cầu mong mọi người mọi nhà, mãi mãi được…
Đọc thêm...

Câu Chuyện Gieo Duyên

ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ: Nhà văn Nguyễn Phước Thị Liên pháp danh Diệu Hạnh, hiện là Đoàn trưởng đoàn Nữ Phật tử thuộc Gia Đình Phật Tử Tam Bảo-Hà Tiên. Chị xuất thân là nhà giáo, tham gia hoạt động văn học từ thập niên 1990, đến nay tác phẩm…
Đọc thêm...