Ban Huynh Trưởng đơn vị tải và điền vào mẫu phiếu đăng ký ở đây và gởi về Ban Hướng Dẫn theo địa chỉ mail: bhd@gdptkiengiang.vn hoặc nộp về Ban Hướng Dẫn trong cuộc họp lệ quý II/2016.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here