Sau hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng ngày 1/1/2018, buổi chiều cũng ngày Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã tổ chức phiên họp lệ quý đầu năm 2018.

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ tọa của:

– Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

– Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

– Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các anh chị Huynh Trưởng đại diện cho 12 đơn vị Gia Đình Phật Tử trong tỉnh về tham dự.

Phiên họp đã thống nhất các vấn đề hoạt động của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang trong quý 1 năm 2018 gồm:

– Kế hoạch thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2018.

– Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2017.

– Kế hoạch tổ chức trại họp bạn ngành Thiếu Lục Hòa XI và trại họp bạn ngành Oanh lần thứ 1.

– Kế hoạch tổ chức hội thao Gia Đình Phật Tử Kiên Giang lần thứ 2.

Phiên họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

 h

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn