Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 4/2019

Vào lúc 13 giờ ngày 28/9/2019, Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã chủ trì phiên họp lệ quý của Phân Ban Gia Đình Phật Tử tỉnh nhà.

Đồng chủ tọa còn có:

  • Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang;
  • Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.
  • Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng, UV Tài Chánh BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.
  • Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, UV Thiếu Nam BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.
  • Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, UV Thiếu Nữ BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Ngoài ra, buổi họp còn có sự tham gia của các anh chị Huynh Trưởng đang sinh hoạt tại Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Sau phần nghi thức và khai mạc hội nghị, anh Minh Kim đã thay mặt Ban Hướng Dẫn báo cáo tình hình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Kiên Giang trong quý 3/2019 và các hoạt động dự kiến trong quý 4.

Tại cuộc họp, các anh chị Huynh Trưởng thảo luận chủ yếu xoay quanh vấn đề tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2019. Theo đó, kỳ thi lên bậc sẽ đồng loạt tổ chức tại 6 điểm thi trong toàn tỉnh Kiên Giang vào ngày 10/11/2019.

Ngoài ra, phiên họp lệ quý cũng thống nhất một số công tác Phật sự quan trọng trong quý 3 như:

  • 10/11/2019: tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2019.
  • 16/12/2019: họp hội đồng giám khảo chấm điểm thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2019.
  • Tiếp tục viết tiếp Biên Niên Sử Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.
  • Tái lập sổ danh bộ Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.
  • 1/1/2020: tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Ban Truyền Thông

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.