Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

TẬP ĐẾ

TRẦN SA HOẶC

Trần sa hoặc ấy lỗi người sai!

Chất ngất vô vàn bởi tại ai!

Ta thấy, ta nghe, ta tức tối

Rồi ta ôm lấy… “khổ… tai bay”!

B lotusbuddh ro2szhph

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here