Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

DIỆT ĐẾ

Diệt đế ? Đừng mong diệt cái gì!

Ngộ rồi ! Vạn pháp tổng giai vô

Đem tâm trừ vọng, sai thêm lớn!

Vọng có ? Vì ai có vọng tâm!

doi thuong

Bước lên tầng cao hơn trong tu tập, một thiền sư, thiền giả thấy biết rõ: gọi là “diệt”, gọi là “gột rửa, phủi giũ” sự thật chẳng có “cái” để cho ta làm việc ấy ! Bởi vì khi MÊ thấy hiện tượng vạn pháp có thật. Đam mê luyến ái chúng, thì phiền não sanh, phiền não sanh thì khổ quả sanh, tức là “vọng” sanh. Sự thật, vọng thì “không chân”, làm gì có “cái” để diệt ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here