Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ – BÁT CHÁNH ĐẠO

CHÁNH NGHIỆP

Nghiệp nghề phương tiện, kế sanh nhai

Trong sạch thân tâm chẳng phạm sai !

Lặng lẽ, vô tư, nuôi mệnh sống

Con đường khất sĩ tuyệt trần ai !

phat

CHÁNH NGỮ hay BẤT CHÁNH NGỮ là một đối tượng thiền để cho Thiền giả tu về KHẨU NGHIỆP. Nói ba hoa, nói tạp nhạp, nói tán loạn, tức không tu khẩu nghiệp. Ngữ ngôn nghiêm túc, lời nói chơn và chánh, phải là người đã có thiền định về “khẩu nghiệp” rồi !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here