Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ: BÁT CHÁNH ĐẠO

CHÁNH KIẾN

KIẾN HOẶC xa trừ thuở “phát tâm” !

Tìm thầy chánh kiến, khỏi sai lầm

Hoang đường, huyễn hoặc, tin : MÊ TÍN

Uổng phí công phu : Cúng… bái… chùa !…

nghethuatphatgiao com 9 jpg

CHÁNH KIẾN : Thấy đúng, biết đúng, nhận thức đúng, trải qua quá trình gạn lọc của tam tuệ học : Văn, tư, tu, dựa trên cơ sở 29 phần “trợ đạo” từ trước đến đây.

Muốn có được “Chánh kiến” dứt khoát phải loại bỏ TÀ KIẾN và quyến thuộc TÀ KIẾN như : “Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến” và các thứ hoang đường, ảo tưởng, xuyên qua thế giới vô sắc !

Nếu ai đó dám nói thật không sợ mích lòng thì có thể nói : Hàng đệ tử Phật thời nay, xuất gia cũng như tại gia, người chánh kiến còn rất ít. Nhìn đạo Phật thời nay người trí… chua xót, ngậm ngùi… thương lắm…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here