Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ: BÁT CHÁNH ĐẠO

CHÁNH TƯ DUY

Đường tu trực tuyến: Chánh Tư Duy

Đích đến thiền na: ở chữ TRI

Tham dục, sân, si,… xan… tật… cuống…!

Thuyền chành mất hướng khó hồi quy!…

0chauapd5 jpg jpg

CHÁNH TƯ DUY : Tư duy chánh, tức là thiền định chơn chánh, thiền định đúng cách, đúng pháp, biết “trạch pháp” đúng đối tượng cho từng người, từng hoàn cảnh, từng căn cơ… chủng tánh…. mà chọn đối tượng thiền. Sử dụng “thiền na” lầm lạc đối tượng , như thuyền đi biển, máy bay bay giữa trời đêm mà không có “la bàn”, nguy nan khôn lường…

Thế nên, minh sư rất cần cho người đệ tử Phật ! hãy bồi dưỡng trí tuệ và gạt bỏ tình cảm riêng tư nhỏ hẹp, kiên quyết tránh xa tà sư.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here