Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, 2020
Bởi vì nụ cười của bạn, bạn làm cho cuộc sống đẹp hơn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh