KÍNH MỜI

Nhạc và lời: Chân Nguyên

Chúng em kính mời, mời anh chị em đến chơi
Chúng em kính mời chị anh lại đây ca hát
Chúng em kính mời, mời anh chị em đến mau
Các anh đến rồi, đoàn em mừng vui đón chào.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here