Đón tiếp và làm việc với đoàn có HTr cấp Tập Phước Tài Nguyễn Minh Hùng, liên đoàn trưởng GĐPT Tam Bảo.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD.PB.GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy tình hình sinh hoạt của GĐPT Tam Bảo như sau:

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 26, huynh trưởng 3

-Đơn vị có soạn chương trình sinh hoạt quý

-Đơn vị có đủ các loại có cờ

-Đồng phục, cấp hiệu, huy hiệu, phù hiệu… được 90 %

-Có đủ các loại sổ sách

-Đoàn quán sạch sẽ

-Tất cả đoàn sinh đều có tập chép bài

-Huynh trưởng giảng huấn tạm đủ

-Thiếu huynh trưởng nắm đoàn

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 21/40

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát.

Tin : Minh Kim

Ảnh : Huệ Thiện

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here