Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Đoàn khảo sát gồm Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang và Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Ủy viên từ thiện xã hội BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Đón tiếp đoàn khảo sát là cư sĩ Minh Thọ Khưu Tấn Lộc, Gia Trưởng GĐPT Tam Bảo và Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, Liên Đoàn Trưởng.

Trong suốt buổi sinh hoạt của đơn vị, đoàn khảo sát đã lần lượt khảo sát 23 tiêu chí xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2017.

Theo nhận xét từ đoàn khảo sát, GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) đã có nhiều tiến bộ về mặt số lượng đoàn sinh, có đầy đủ cờ của đội chúng đàn, có đủ các loại sổ sách, các bậc học đều có đầy đủ Huynh Trưởng giảng huấn, đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, có chương trình sinh hoạt…

Bên cạnh những mặt tiến bộ, GĐPT Tam Bảo vẫn còn nhiều mặt hạn chế như nề nếp đơn vị chưa được tốt, đoàn sinh tuy đông nhưng không đều (đoàn thiếu nam không đủ 10 đoàn sinh như tiêu chí thi đua), đoàn quán chưa đủ 5 tiêu chuẩn theo tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh, kiến thức môn HĐTN của các em đoàn sinh còn yếu.

Kết quả khảo sát kiến thức, GĐPT Tam Bảo đạt 30 điểm.

Cuối buổi khảo sát, đoàn đã có buổi làm việc cùng Ban Huynh Trưởng để hướng dẫn đơn vị khắc phục những hạn chế hiện có của mình.

Buổi khảo sát kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Tam Bảo (TX Hà Tiên)

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.