BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 27/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Rạch Giá, ngày 20  tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ Chức Tu Học cho Huynh Trưởng

Thuộc Phân Ban GĐPT Kiên Giang

-Thực hiện Nội quy Gia Đình Phật Tử và Nội quy Huynh trưởng do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ban hành;

          -Vì nhu cầu đào tạo huynh trưởng giỏi về chuyên môn, vững vàng về tinh thần, ý chí nhằm phục vụ cho sự phát triển sinh hoạt GĐPT trong toàn tỉnh;

          Ban Hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đề ra kế hoạch tổ chức tu học thường xuyên cho huynh trưởng trong tỉnh với nội dung như sau :

I-Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

          Việc tu học và huấn luyện của huynh trưởng GĐPT có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi các lý do sau đây :

          -Huynh trưởng là nhân tố quyết định cho sự lớn mạnh của đơn vị nói riêng, và sự phát triển của tổ chức GĐPT trong tỉnh nói chung. Huynh trưởng càng giỏi thì tổ chức càng vững mạnh. Huynh trưởng lười biếng, thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu tinh thần và ý chí thì tổ chức sẽ suy yếu.

          -Việc tu học và huấn luyện nhằm trang bị cho huynh trưởng có đủ kiến thức chuyên môn, vững vàng về tinh thần và ý chí, biết tuân thủ kỷ luật tổ chức, dám hy sinh vì màu cờ sắc áo. Đấy là những tố chất cần có của người huynh trưởng GĐPT.

          -Trước nay, việc tu học của huynh trưởng tại Kiên Giang thường chỉ dừng lại ở mức độ "học để thi", chứ không phải học để trở nên người huynh trưởng giỏi về chuyên môn, vững về tinh thần, kiên định về ý chí và lý tưởng.

          Để khắc phục tình trạng trên, BHD Tỉnh quyết định tổ chức việc tu học cho huynh trưởng một cách thường xuyên, tập trung và nghiêm túc, đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của Ban hướng dẫn PB.GĐPT tỉnh, đặc biệt có sự quan tâm hỗ trợ của chư Tôn đức Ban Hướng dẫn Phật Tử và Ban Hoằng pháp GHPGVN Tỉnh Kiên Giang.

          -Muốn việc tổ chức thực hiện kế hoạch tu học này có kết quả, toàn thể Ban huynh trưởng các đơn vị cần quán triệt sâu sắc về lợi ích của việc tu học & huấn luyện. Phải thường xuyên giải thích, vận động và tạo thuận duyên cho huynh trưởng đi học.

          Có tu học và huấn luyện nghiêm túc, chúng ta mới có huynh trưởng yêu nghề để giao việc và để kế thừa. Còn không thì chúng ta mãi mãi ở trong vòng lẩn quẩn huynh trưởng thiếu và yếu

II-NỘI DUNG VÀ THÀNH PHẦN TU HỌC :

          1)Nội dung tu học : gồm các bậc Kiên, Trì, Định, Lực.

          2)Thành phần tham dự :

          –Bậc Kiên : do các đơn vị tuyển chọn trong số đoàn sinh ngành Thiếu đủ 17 tuổi

          –Bậc Trì : những huynh trưởng đã trúng cách bậc Kiên trong kỳ thi năm 2017 và

                         những huynh trưởng đã trúng cách bậc Kiên các năm trước.

                         (Không phân biệt đã qua hay chưa qua trại Lộc Uyển)

          –Bậc Định : những huynh trưởng đã qua trại A Dục năm 2017

          –Bậc Lực :   1)Các huynh trưởng đang là học viên bậc Lực khóa V

2)Những huynh trưởng đã qua trại Huyền Trang năm 2017 và các huynh trưởng đã trúng cách bậc Định các năm trước nhưng chưa đủ điều kiện học bậc Lực khóa V

III-THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM :

          1)Thời gian : tất cả 4 lớp đồng loạt khai giảng và học bài đầu tiên vào ngày 16/9/2017. Sau đó tập trung về TP Rạch Giá mỗi tháng 1 lần vào buổi chiều thứ bảy cuối tháng  tiếp tục học cho đến hết chương theo thời gian quy định trong Quy chế huynh trưởng. Cụ thể là :

          –Bậc Kiên : học 20 buổi  kể từ ngày 16/9/2017 cho đến hết ngày 21/03/2020. Thi kết khóa vào ngày thứ bảy 28/03/2020.

          –Bậc Trì : học 25 buổi  kể từ ngày 16/9/2017 cho đến hết ngày 28/9/2019. Thi kết khóa vào ngày thứ bảy 29/08/2020.

          –Bậc Định : học 25 buổi kể từ ngày 16/9/2017 đến hết ngày 26/9/2020. Thi kết khóa vào ngày thứ bảy 29/08/2020

          –Bậc Lực :

          * Học viên chính thức bậc Lực V học theo chương trình năm 2017 do BĐH trung ương quy định

* Học viên dự thính lớp bậc Lực V từ nay cho đến khi khai khóa bậc Lực VI sẽ nộp đơn xin học bậc Lực VI (2019 – 2023)

          2)Địa điểm :

          -Tổng khai giảng tại chùa Phật Quang-Rạch Giá

          -Học hằng tháng tại hai địa điểm như sau :

                   *Bậc Lực + bậc Định : học tại tịnh xá Ngọc Hải – Rạch Giá

                   *Bậc Kiên + bậc Trì : học tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá

IV-THÀNH PHẦN GIÁO THỌ SƯ VÀ HUYNH TRƯỞNG HƯỚNG DẪN:

          1)Giáo thọ sư: (Thỉnh giảng các đề tài Phật pháp)

                   *Bậc Lực: SC Thích Nữ Thoại Liên

                   *Bậc Định : Đại Đức Thích Trí Dũng

                   *Bậc Trì :    Đại Đức Thích Đức Minh

                   *Bậc Kiên :  Sư Cô Thích Nữ Huệ Nhẫn

          2)Huynh trưởng hướng dẫn:

  (Hướng dẫn các đề tài chuyên môn và chịu trách nhiệm vế kết quả học tập của lớp)

                   *Bậc Lực :   1)HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

                                      2)HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới

                   *Bậc Định : 1)HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

                                      2)HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phượng

                   *Bậc Trì :    1)HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành

                                      2)HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã

                   *Bậc Kiên : 1)HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

                                      2)HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn

V-NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN :

          -Học viên tham dự đầy đủ thời gian và đúng bậc học của mình 

          -Vắng mặt từ ½ thời gian học trở lên sẽ không được dự thi kết khóa

          -Học viên đến lớp cần chuẩn bị tập, viết, dây, còi…

          -Đóng tiền photo tài liệu bậc học của mình  

          Trên đây là kế hoạch tổ chức tu học thường xuyên cho huynh trưởng GĐPT trực thuộc Phân ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang.

          Kính đề nghị Quý ban huynh trưởng các đơn vị triển khai Kế hoạch này, động viên và tạo mọi thuận duyên cho  huynh trưởng đơn vị tham dự đầy đủ và thường xuyên các lớp tu học nêu trên, góp phần vào công cuộc đào tạo huynh trưởng giỏi cho ngôi nhà Lam tỉnh Kiên Giang.

 

ĐÍNH KÈM:

-Danh sách huynh trưởng học viên

-Bảng phân phối chương trình tu học

KÍNH GỞI:

-Ban HDPT –GHPGVN Tỉnh KG

     "Để báo cáo và xin hỗ trợ"

-Quý vị trụ trì các chùa có GĐPT

 "Để kính liễu tri và xin trợ duyên"

-Các đơn vị GĐPT trong tỉnh

         "Để triển khai thực hiện"

-Lưu VP

TM.BAN HƯỚNG DẪN PBGĐPT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG

THAM DỰ CÁC LỚP TU HỌC

DO PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỔ CHỨC

(Đính kèm Kế hoạch số 28/KH-GĐPT ngày 20/8/2017)

BẬC LỰC

STT

ĐƠN VỊ / HỌ TÊN

PHÁP DANH

CHỨC VỤ

PHỤ GHI

 

TAM BẢO-RẠCH GIÁ

 

 

 

01

Lê Mỹ Hạnh

Diệu Âm

Gia trưởng

-Dự thính

02

Nguyễn Minh Hùng

Phước Tài

Liên Đ.trưởng

-Dự thính

03

Nguyễn Phong Phú

Thiện Phước

HT giảng huấn

-Dự thính

 

TAM BẢO-HÀ TIÊN

 

 

 

01

Hà Quốc Dũng

Minh Hiền

ĐT Thiếu nam

-Dự thính

02

Trương Minh Phương

Minh Đẳng

ĐP.Thiếu nam

-Dự thính

 

SÙNG ĐỨC

 

 

 

01

Huỳnh Anh

Nguyên Lượng

Cố vấn

-Chính thức bậc Lực V

02

Nguyễn Thị Nang

Diệu Lý

LĐ phó

-Chính thức bậc Lực V

03

Đồng Ngọc Ánh

Diệu Nguyệt

Gia trưởng

-Dự thính

04

Huỳnh Thị Trọng

Diệu Trì

LĐ Trưởng

-Dự thính

05

Nguyễn Thị Huệ

Diệu Thông

ĐT Thiếu nữ

-Dự thính

06

Huỳnh Thị Yến Phương

Diệu Như

ĐT Đồng nam

-Dự thính

07

Đinh Thị Lụa

Thanh Tâm

ĐT Đồng nữ

-Dự thính

08

Lê Thị Bạch Yến

Định Nghiêm

ĐP Đồng nam

-Dự thính

09

Nguyễn Thị Thể

Tịnh Bình

ĐP Thiếu nữ

-Dự thính

10

Nguyễn Thanh Tùng

Tịnh Phúc

ĐT Thiếu nam

-Dự thính

 

BỬU SƠN

 

 

 

01

Nguyễn Thị Sáng

Diệu Tôn

Gia trưởng

-Chính thức bậc Lực V

02

Phạm Thị Thảo

Diệu Tiến

LĐ Trưởng

-Chính thức bậc Lực V

03

La Thanh Hoàng

Thiện Khải

LĐ Phó

-Dự thính

04

Phạm Thị Bích Thùy

Diệu Mỹ

ĐT Đồng nữ

-Dự thính

05

Trịnh Thị Thơ

Diệu Tín

ĐT Thiếu nữ

-Dự thính

 

KIM QUANG

 

 

 

01

Nguyễn Dô

Minh Thành

LĐ Trưởng

Chính thức bậc Lực V

02

Nguyễn Văn Mới

Minh Lễ

LĐ Phó

-Chính thức bậc Lực V

03

Vương Ngọc Thanh

Diệu Tịnh

LĐ Phó 2

-Chính thức bậc Lực V

 

BỬU THỌ

 

 

 

01

Hồ Tuấn Ngọc

Thiện Châu

Gia trưởng

-Chính thức bậc Lực V

02

Nguyễn Hữu Trúc

Thiện Thánh

LĐ Trưởng

-Dự thính

 

BỬU KHÁNH

 

 

 

01

Nguyễn Thị Dương Thùy

Diệu Tuệ

Gia trưởng

-Dự thính

02

Hồng Phước Khánh

Minh Viên

LĐ Phó

-Chính thức bậc Lực V

 

BỬU QUANG

 

 

 

01

Trần Thị Thanh Đào

Trí Ngọc

LĐ Trưởng

-Chính thức bậc Lực V

 

NGỌC HƯNG

 

 

 

01

Nguyễn Trung Tâm

Minh Quang

Cố vấn

-Chính thức bậc Lực V

 

            Tổng cộng danh sách bậc Lực có hai mươi chín (29) huynh trưởng học viên.

Chia ra :     -Chính thức : 11

                   -Dự thính :     18

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG

THAM DỰ CÁC LỚP TU HỌC

DO PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỔ CHỨC

(Đính kèm Kế hoạch số 28/KH-GĐPT ngày 20/8/2017)

BẬC ĐỊNH

STT

ĐƠN VỊ / HỌ TÊN

PHÁP DANH

CHỨC VỤ

PHỤ GHI

 

TAM BẢO-HÀ TIÊN

 

 

 

01

Lâm Huỳnh Hạnh Dung

Diệu Phúc

HT giảng huấn

-Bậc Trì 2017

02

Trần Thị Tuyết Trinh

Diệu Bổn

ĐT Thiếu nữ

-Bậc Trì 2017

 

 

 

 

 

 

SÙNG ĐỨC

 

 

 

01

Khổng Thị Thy Thy

Chánh Ân

ĐP Đồng nữ

-Bậc Trì 2017

 

 

 

 

 

 

BỬU SƠN

 

 

 

01

Cao Thị Mộng Lành

Diệu Hiền

HT giảng huấn

-Bậc Trì 19…..

02

Võ Thị Kiều Anh

Diệu Ân

ĐP Thiếu nữ

-Bậc Trì 2017

03

Nguyễn Thị Kim Ngân

Diệu Chỉ

ĐP Đồng nữ

-Bậc Trì 2017

04

Trần Văn Hiếu

Thiện Kính

HT giảng huấn

-Bậc Trì 2017

05

Võ Minh Thuận

Thiện Hiếu

HT giảng huấn

-Bậc Trì 2017

06

Dương Hải Nam

Thiện Lực

HT giảng huấn

-Bậc Trì 2017

 

 

 

 

 

 

KIM QUANG

 

 

 

01

Nguyễn Hoàng Cường

Minh Hào

ĐT Đồng niên

-Bậc Trì 2017

 

 

 

 

 

 

BỬU KHÁNH

 

 

 

01

Thị Bé Diễm

Pháp Đan

ĐT Thiếu nữ

-Bậc Trì 2017

 

 

 

 

 

 

BỬU AN

 

 

 

01

Võ Văn Hoa

Thiện Công

Gia trưởng

-Bậc Trì 2017

 

 

 

 

 

 

NGỌC HƯNG

 

 

 

01

Nguyễn Thị Tú My

Hoa Thảo

LĐ Trưởng

-Bậc Trì 2017

 

 

 

 

 

 

THANH HÒA

 

 

 

01

Trần Văn Thanh

Minh Tâm

Gia trưởng

-Bậc Trì 2017

02

Bùi Ngọc Hoa

Ngọc Bích

LĐ Phó

-Bậc Trì 2017

03

Trần Lệ Thất Kiều

Diệu Ngân

ĐT Đồng nữ

-Bậc Trì 2017

 

            Tổng cộng danh sách bậc Định có mười sáu ( 16) huynh trưởng học viên.

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG

THAM DỰ CÁC LỚP TU HỌC

DO PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỔ CHỨC

(Đính kèm Kế hoạch số 28/KH-GĐPT ngày 20/8/2017)

BẬC TRÌ

STT

ĐƠN VỊ / HỌ TÊN

PHÁP DANH

CHỨC VỤ

PHỤ GHI

 

TAM BẢO-RẠCH GIÁ

 

 

 

01

Ngụy Việt Anh

Thiện Lạc

ĐP Đồng niên

-Bậc Kiên 2017

02

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Như Chiếu

ĐP Thiếu nữ

-Bậc Kiên 2017

03

Nguyễn Nhật Hào

Thiện Tâm

ĐP Thiếu niên

-Bậc Kiên 2017

 

BỬU SƠN

 

 

 

01

Huỳnh Tấn Phát

Thiện Đạt

-Bậc Kiên 2017

 

PHẬT QUANG

 

 

 

01

Đoàn Trần Duy Anh

Quảng Tâm

-Bậc Kiên 2017

02

Đặng Thùy Yến Nhi

-Bậc Kiên 2017

 

KIM QUANG

 

 

 

01

Hồ Kim Hiền

Diệu Hòa

ĐT Đồng nữ

-Bậc Kiên 2017

02

Nguyễn Hoài Nhân

Minh Luận

ĐP Thiếu nam

-Bậc Kiên 2017

03

Trần Văn Đức

Minh Thịnh

-Bậc Kiên 2017

04

Nguyễn Thị Hằng Ni

-Bậc Kiên 2017

 

BỬU THỌ

 

 

 

01

Nguyễn Thị Diễm Thi

Thường Thư

ĐT Đồng nữ

-Bậc Kiên 2017

02

Trần Minh Luân

Thiện Pháp

HT giảng huấn

-Bậc Kiên 2017

03

Huỳnh Đỗ Hiếu Như

Thường Ý

-Bậc Kiên 2017

04

Nguyễn Quốc Việt

Thiện Hải

-Bậc Kiên 2017

05

Trần Thị Tiểu Yến

Thường Linh

ĐT Thiếu nữ

-Bậc Kiên 2017

 

BỬU QUANG

 

 

 

01

Chiêm Bảo Nguyên

Đức Trí

ĐT Thiếu niên

-Bậc Kiên 2017

02

Nguyễn Việt Nữ

Xuân Thảo

-Bậc Kiên 2017

 

BỬU AN

 

 

 

01

Trần Hải Bằng

Huệ Tấn

ĐT Đồng niên

-Bậc Kiên 2017

02

Đặng Hoài Bảo

Huệ Duy

ĐP Đồng niên

-Bậc Kiên 2017

03

Huỳnh Văn Mỹ

Huệ Minh

Thư ký

-Bậc Kiên 2017

04

Đặng Thị Yến

Ngọc Hòa

-Bậc Kiên 2017

 

NGỌC HƯNG

 

 

 

01

Nguyễn Đông Hồ

Thiện Tâm

ĐP Thiếu niên

-Bậc Kiên 2017

02

Lê Thanh Phi Hồ

Thiện Triết

ĐT Đồng niên

-Bậc Kiên 2017

03

Võ Thị Yến Ni

Như Dung

ĐT Thiếu nữ

-Bậc Kiên 2017

04

Dư Ấu Nhật Minh

Thiện Quang

ĐT Thiếu niên

-Bậc Kiên 2017

05

Lê Thị Kim Tuyền

Tuệ Hạnh

-Bậc Kiên 2017

 

NGỌC HẢI

 

 

 

01

Lê Thị Mai Hân

Kiên Túc

ĐT Thiếu nữ

Trả nợ trại A Dục 2017

          Tổng cộng danh sách bậc Trì có hai mươi sáu (26) huynh trưởng học viên.

 

BẬC KIÊN

STT

ĐƠN VỊ / HỌ TÊN

PHÁP DANH

CHỨC VỤ

PHỤ GHI

 

 

 

 

 

(Còn chờ các đơn vị đăng ký)

BẢNG PHÂN PHỐI

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC BẬC KIÊN

          PHẬT PHÁP (Thời lượng: 90 phút)

NGÀY

ĐỀ TÀI

GIẢNG SƯ

16/09/2017

(26/07 ÂL)

Đức tin của người Huynh trưởng GĐPT

ĐĐ Thích Minh Thành

28/10/2017

(09/09 ÂL)

Mục đích của Phật pháp

Sư Cô

Thích Nữ Huệ Nhẫn

25/11/2017

(08/10 ÂL)

Tổ chức thi lên bậc cho đoàn sinh

 

30/12/2017

(13/11 ÂL)

Chuẩn bị hội nghị tổng kết

 

27/01/2018

(11/12 ÂL)

Các nét đặc thù của giao lý Phật giáo

Sư Cô

Thích Nữ Huệ Nhẫn

24/02/2018

(09/01 ÂL)

Nghỉ Tết Âm Lịch

 

31/03/2018

(15/02 ÂL)

Tam quy – Ngũ giới

Sư Cô

Thích Nữ Huệ Nhẫn

28/04/2018

(13/03 ÂL)

Tứ Ân

Sư Cô

Thích Nữ Huệ Nhẫn

26/05/2018

(12/04 ÂL)

Năm Hạnh

Sư Cô

Thích Nữ Huệ Nhẫn

30/06/2018

(17/05 ÂL)

Hạnh Hiếu của người huynh trưởng GĐPT

Sư Cô

Thích Nữ Huệ Nhẫn

28/07/2018

(16/06 ÂL)

Lịch sử Phật giáo Việt Nam (từ du nhập đến cuối đời Đinh)

Sư Cô

Thích Nữ Huệ Nhẫn

 

          KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN (Thời lượng: 120 phút)

NGÀY

ĐỀ TÀI

HTr GIẢNG HUẤN

25/08/2018

(15/07 ÂL)

Nghỉ lễ Vu Lan

 

29/09/2018

(20/08 ÂL)

Mục đích – Châm ngôn – Điều luật GĐPT

Chị Diệu Phương

& Anh Minh Hiện

27/10/2018

(19/09 ÂL)

Nội quy Gia Đình Phật Tử – Nội quy huynh trưởng

-nt-

24/11/2018

(18/10 ÂL)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

29/12/2018

(23/11 ÂL)

Chuẩn bị hội nghị tổng kết

 

26/01/2019

(21/12 ÂL)

Nghỉ Tết Âm lịch

 

23/02/2019

(19/01 ÂL)

Hệ thống tổ chức Giáo Hội PGVN – Ý nghĩa Cờ Phật giáo Thế giới

-nt-

30/03/2019

(25/02 ÂL)

Ôn kiến thức nội dung chương trình Phật pháp bậc Mở Mắt

-nt-

27/04/2019

(23/03 ÂL)

Ôn kiến thức nội dung chương trình Phật pháp bậc Hướng Thiện

-nt-

25/05/2019

(21/04 ÂL)

Ôn môn Hoạt động thanh niên bậc Hướng Thiện

-nt-

29/06/2019

(27/05 ÂL)

Ôn môn HĐTN bậc Sơ Thiện

-nt-

27/07/2019

(25/06 ÂL)

Ôn môn HĐTN bậc Trung Thiện

-nt-

31/08/2019

(02/8 ÂL)

Học hát (23 bài theo danh mục đính kèm)

-nt-

28/09/2019

(30/8 ÂL)

Học hát

-nt-

26/10/2019

(28/9 ÂL)

Học hát

-nt-

30/11/2019

(05/11 âl)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

28/12/2019

(03/12 ÂL)

Chuẩn bị hội nghị tổng kết

 

25/01/2020

(01/01 ÂL)

Nghỉ Tết Âm lịch

 

29/02/2020

(07/02 ÂL)

Trò chơi Phật hóa

-nt-

28/03/2020

(05/3 ÂL)

THI KẾT KHÓA

BHD.PBGĐPT

 

DANH MỤC BÀI HÁT

STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

BÀI SỐ… TRONG TẬP

01

Tuổi Xuân

Nguyễn Quí Thuận

Bài số 1 Tập 60 BHSH

02

Nối Vòng Tay Lớn

Trịnh Công Sơn

Bài số 6 Tập 60 BHSH

03

Gia Đình Thân Ái

Lê Mộng Nguyên

Bài số 7 Tập 60 BHSH

04

Kết Đoàn

Anh Lạc

Bài số 9 Tập 60 BHSH

05

Cho Con Đến Với GĐ

Minh Sơn

Bài số 10 Tập 60 BHSH

06

Chim Bốn Phương

Hoàng Cang

Bài số 11 Tập 60 BHSH

07

Tiếng Chim Ca

Vũ Đức Sao Biển

Bài số 13 Tập 60 BHSH

08

Họp Đoàn

Tâm Nguyện

Bài số 14 Tập 60 BHSH

09

Chào Người Bạn Mới Đến

Khuyết danh

Bài số 18 Tập 60 BHSH

10

Mừng Anh Đến

Khuyết danh

Bài số 19 Tập 80 CKTT

11

Chị Đoàn Em

Thiện Điều

Bài số 20 Tập 80 CKTT

12

Cơm Canh Đây Rồi

Khuyết danh

Bài số 20 Tập 60 BHSH

13

Họp Vui

Dương Xuân Dưỡng

Bài số 21 Tập 60 BHSH

14

Ca Họp Đoàn

Lê Cao Phan

Bài số 22 Tập 60 BHSH

15

Dòng Anoma

Hoàng Cang

Bài số 24 Tập 60 BHSH

16

Mầm Măng

Khuyết danh

Bài số 25 Tập 60 BHSH

17

Bí Bo Xình Xịch

Hùng Lân

Bài số 34 Tập 60 BHSH

18

Con Voi

Khuyết danh

Bài số 42 Tập 60 BHSH

19

Con Cóc

Minh Kim

Bài số 49 Tập 60 BHSH

20

Bài Ca Tạm Biệt

Khuyết danh

Bài số 60 Tập 60 BHSH

21

Mừng Thầy Đến

Khuyết danh

Bài số 17 Tập 80 CKTT

22

Mừng Bác Gia Trưởng

Khuyết danh

Bài số 18 Tập 8o CKTT

23

Mừng Trại Sinh

Minh Kim

Bài số 25 Tập 80 CKTT

BẢNG PHÂN PHỐI

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC BẬC TRÌ

PHẬT PHÁP (Thời lượng: 90 phút)

NGÀY

ĐỀ TÀI

GIẢNG SƯ

16/09/2017

(26/07 ÂL)

Đức tin của người huynh trưởng GĐPT

ĐĐ Thích Minh Thành

28/10/2017

(09/09 ÂL)

Lịch sử PGVN thời Lý – Trần

ĐĐ Thích Đức Minh

25/11/2017

(08/10 ÂL)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

30/12/2017

(13/11 ÂL)

Hội nghị tổng kết

 

27/01/2018

(11/12 ÂL)

Tứ Nhiếp Pháp

ĐĐ Thích Đức Minh

24/02/2018

(09/01 ÂL)

Nghỉ Tết Âm Lịch

 

31/03/2018

(15/02 ÂL)

Lịch sử 3 thời kiết tập kinh điển ( I, II, III)

 

ĐĐ Thích Đức Minh

28/04/2018

(13/03 ÂL)

Lục Hòa

ĐĐ Thích Đức Minh

26/05/2018

(12/04 ÂL)

Nhân quả – Nghiệp báo – Luân hồi

ĐĐ Thích Đức Minh

30/06/2018

(17/05 ÂL)

Tam Pháp Ấn (Khổ – Vô thường – Vô ngã)

ĐĐ Thích Đức Minh

28/07/2018

(16/06 ÂL)

Thập Thiện nghiệp

ĐĐ Thích Đức Minh

25/08/2018

(15/07 ÂL)

Nghỉ lễ Vu Lan

 

29/09/2018

(20/08 ÂL)

Kinh Thiện Sanh

ĐĐ Thích Đức Minh

 

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN (Thời lượng: 120 phút)

NGÀY

ĐỀ TÀI

HTr GIẢNG HUẤN

27/10/2018

(19/09 ÂL)

A Dục Vương – Lương Võ Đế – Thánh Đức Thái Tử (Shotoku – Nhât)

Anh Minh Kim

& Anh Minh Hải

24/11/2018

(18/10 ÂL)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

29/12/2018

(23/11 ÂL)

Hội nghị tổng kết

 

26/01/2019

(21/12 ÂL)

Nghỉ Tết Âm lịch

 

23/02/2019

(19/01 ÂL)

Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

-nt-

30/03/2019

(25/02 ÂL)

Hiến chương GHPGVN

-nt-

27/04/2019

(23/03 ÂL)

 

Tinh thần và phương pháp giáo dục GĐPT

 

-nt-

25/05/2019

(21/04 ÂL)

Lễ lạt trong Gia Đình Phật Tử

-nt-

29/06/2019

(27/05 ÂL)

Lịch sử GĐPT Kiên Giang

-nt-

27/07/2019

(25/06 ÂL)

Ôn kiến thức Phật pháp chương trình bậc Chân Cứng

-nt-

31/08/2019

(02/8 ÂL)

Ôn kiến thức Phật pháp chương trình bậc Sơ Thiện

-nt-

28/09/2019

(30/8 ÂL)

Ôn môn HĐTN bậc Hướng Thiện

-nt-

26/10/2019

(28/9 ÂL)

Ôn môn HĐTN bậc Sơ Thiện

-nt-

23/11/2019

(27/10 ÂL)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

 

28/12/2019

(03/12 ÂL)

Hội nghị tổng kết

 

 

25/01/2020

(01/01

Nghỉ Tết Âm lịch

 

29/02/2020

(07/02 ÂL)

Ôn môn HĐTN bậc Trung Thiện

-nt-

28/03/2020

(05/03 ÂL)

Học hát (thuộc,đúng giọng, đúng nhịp tất cả các bài có tên trong danh mục đính kèm)

-nt-

25/04/2020

(03/04 ÂL)

Học hát

-nt-

23/05/2020

01/05 ÂL)

Học hát

-nt-

27/06/2020

(07/06 ÂL)

Biết giải một số mật thư thông dụng

-nt-

25/07/2020

(05/07 ÂL)

Trò chơi Phật hóa

-nt-

29/08/2020

(11/08 ÂL)

THI KẾT KHÓA

BHD.PBGĐPT

 

DANH MỤC BÀI HÁT BẬC TRÌ

STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

BÀI SỐ… TRONG TẬP

01

Tuổi Xuân

Nguyễn Quí Thuận

Bài số 1 Tập 60 BHSH

02

Nối Vòng Tay Lớn

Trịnh Công Sơn

Bài số 6 Tập 60 BHSH

03

Gia Đình Thân Ái

Lê Mộng Nguyên

Bài số 7 Tập 60 BHSH

04

Kết Đoàn

Anh Lạc

Bài số 9 Tập 60 BHSH

05

Cho Con Đến Với GĐ

Minh Sơn

Bài số 10 Tập 60 BHSH

06

Chim Bốn Phương

Hoàng Cang

Bài số 11 Tập 60 BHSH

07

Tiếng Chim Ca

Vũ Đức Sao Biển

Bài số 13 Tập 60 BHSH

08

Họp Đoàn

Tâm Nguyện

Bài số 14 Tập 60 BHSH

09

Chào Người Bạn Mới Đến

Khuyết danh

Bài số 18 Tập 60 BHSH

10

Mừng Anh Đến

Khuyết danh

Bài số 19 Tập 80 CKTT

11

Chị Đoàn Em

Thiện Điều

Bài số 20 Tập 80 CKTT

12

Cơm Canh Đây Rồi

Khuyết danh

Bài số 20 Tập 60 BHSH

13

Họp Vui

Dương Xuân Dưỡng

Bài số 21 Tập 60 BHSH

14

Ca Họp Đoàn

Lê Cao Phan

Bài số 22 Tập 60 BHSH

15

Dòng Anoma

Hoàng Cang

Bài số 24 Tập 60 BHSH

16

Mầm Măng

Khuyết danh

Bài số 25 Tập 60 BHSH

17

Bí Bo Xình Xịch

Hùng Lân

Bài số 34 Tập 60 BHSH

18

Con Voi

Khuyết danh

Bài số 42 Tập 60 BHSH

19

Con Cóc

Minh Kim

Bài số 49 Tập 60 BHSH

20

Bài Ca Tạm Biệt

Khuyết danh

Bài số 60 Tập 60 BHSH

21

Mừng Thầy Đến

Khuyết danh

Bài số 17 Tập 80 CKTT

22

Mừng Bác Gia Trưởng

Khuyết danh

Bài số 18 Tập 8o CKTT

23

Mừng Trại Sinh

Minh Kim

Bài số 25 Tập 80 CKTT

24

Mừng Khánh Đản

Minh Kim

Bài số 53 Tập 80 CKTT

25

Xuất Gia

Hoàng Cang

Bài số 48 Tập 80 CKTT

26

Mừng Vu Lan Về

Nhật Thành

Bài số 60 Tập 80 CKTT

27

Đêm Thành Đạo

Minh Minh

Bài số 74 Tập 80 CKTT

28

Mừng Xuân Di Lạc

Kim Minh

Trang 73 tập Ca Khúc Phật Giáo

29

Trại sinh vô địch

Khuyết danh

Bài 26 tập 6o Bài Hát Sinh Hoạt

30

5 ông mù xem voi

Khuyết danh

Bài 11 tập 75 Ca Khúc GĐPT

 

 

BẢNG PHÂN PHỐI

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC BẬC ĐỊNH

PHẬT PHÁP (Thời lượng: 120 phút)

NGÀY

ĐỀ TÀI

GIẢNG SƯ

16/09/2017

(26/07 ÂL)

Đức tin của người huynh trưởng GĐPT

ĐĐ Thích Minh Thành

28/10/2017

(09/09 ÂL)

Lịch sử PGVN thời cận đại

ĐĐ Thích Trí Dũng

25/11/2017

(08/10 ÂL)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

30/12/2017

(13/11 ÂL)

Hội nghị tổng kết

 

27/01/2018

(11/12 ÂL)

Lịch sử PGVN thời hiện đại

ĐĐ Thích Trí Dũng

24/02/2018

(09/01 ÂL)

Nghỉ Tết Âm Lịch

 

31/03/2018

(15/02 ÂL)

Bát Quan Trai giới

ĐĐ Thích Trí Dũng

28/04/2018

(13/03 ÂL)

Tứ Thánh Đế

ĐĐ Thích Trí Dũng

26/05/2018

(12/04 ÂL)

Tứ Niệm Xứ (kết hợp thực hành sổ tức, quán niệm hơi thở vào ra)

ĐĐ Thích Trí Dũng

30/06/2018

(17/05 ÂL)

Bát Thánh Đạo

ĐĐ Thích Trí Dũng

28/07/2018

(16/06 ÂL)

Văn huệ – Tư huệ – Tu huệ

ĐĐ Thích Trí Dũng

25/08/2018

(15/07 ÂL)

Nghỉ lễ Vu Lan

 

 

29/09/2018

(20/08 ÂL)

Ngũ Uẩn

ĐĐ Thích Trí Dũng

27/10/2018

(19/09 ÂL)

Lục Độ

ĐĐ Thích Trí Dũng

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN (Thời lượng: 120 phút)

NGÀY

ĐỀ TÀI

HTr GIẢNG HUẤN

24/11/2018

(18/10 ÂL)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

29/12/2018

(23/11 ÂL)

Hội nghị tổng kết

 

26/01/2019

(21/12 ÂL)

Nghỉ Tết Âm lịch

 

23/02/2019

(19/01 ÂL)

Tam Tạng pháp sư Huyền Trang

 

Chị Diệu Sang &

Chị Diệu Ý

30/03/2019

(25/02 ÂL)

Lịch sử GĐPT Kiên Giang

-nt-

27/04/2019

(23/03 ÂL)

 

Nội quy Ban HDPT Trung ương

 

-nt-

25/05/2019

(21/04 ÂL)

Nội quy Ban Thường trực HĐTS

-nt-

29/06/2019

(27/05 ÂL)

Nội quy Ban trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành

-nt-

27/07/2019

(25/06 ÂL)

Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT hy sinh bảo vệ Đạo pháp – Dân tộc

-nt-

31/08/2019

(02/8 ÂL)

Ôn kiến thức Phật pháp chương trình bậc Tung Bay và Sơ Thiện

-nt-

28/09/2019

(30/8 ÂL)

Ôn Kiến thức Phật pháp chương trình bậc Trung Thiện và Chánh Thiện

-nt-

26/10/2019

(28/9 ÂL)

Ôn môn HĐTN bậc Trung Thiện

-nt-

23/11/2019

(27/10 ÂL)

Thi lên bậc cho đoàn sinh

 

28/12/2019

(03/12 ÂL)

Hội nghị tổng kết

 

25/01/2020

(01/01 ÂL)

Nghỉ Tết Âm lịch

 

29/02/2020

(07/02 ÂL)

Học hát một số ca khúc truyền thống GĐPT

-nt-

28/03/2020

(05/03 ÂL)

Học hát một số ca khúc truyền thống GĐPT

-nt-

25/04/2020

(03/04 ÂL)

Tinh thần trách nhiệm

 

-nt-

23/05/2020

(01/05 ÂL)

Phê bình – Kiểm thảo

-nt-

27/06/2020

(07/06 ÂL)

Soạn và dẫn chương trình 1 buổi lễ lớn

-nt-

25/07/2020

(05/07 ÂL)

Áp dụng Tứ Nhiếp Pháp trong đời sống gia đình, cộng đồng và trong GĐPT

-nt-

29/08/2020

(11/08 ÂL)

THI KẾT KHÓA

BHD.PBGĐPT

MỘT SỐ CA KHÚC TRUYỀN THỐNG GĐPT

1)Ta dìu đàn em (Lê Cao Phan)

2)Đi về đây với Đoàn (Hồ Viết Đốc)

3)Chí Hướng (Minh Thiện)

4)Vui dựng Gia Đình (Đỗ Kim Bảng)

5)Đạo và đời (Hoàng Cang)

6)Dưới mái nhà chung (Dương Thiện Hiền)

7)Tôi yêu màu Lam (Trần Nhật Thành)

8)Sống trọn đời Lam (N.K.Từ – Đức Quảng)

9)Hướng Phât đài (Lê Mộng Nguyên)

10)Người Phật Tử (Dương Thiện Hiền)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here