BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 Kiên Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức thực hiện thi đua “Đơn Vị Vững Mạnh”

trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang năm 2017

I- Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1)Nhằm tạo động lực giúp các đơn vị GĐPT trong tỉnh giữ vững nề nếp tu học và sinh hoạt, từ đó đưa mọi mặt sinh hoạt GĐPT trong tỉnh Kiên Giang tiến bộ và phát triển một cách đồng đều;

2)Nhằm tạo cơ hội cho huynh trưởng trẻ các đơn vị nâng cao tay nghề để trở thành một thế hệ huynh trưởng đa năng đa hiệu, có đủ năng lực kế tục sự nghiệp Áo Lam tại tỉnh nhà;

3)Cuộc thi đua diễn ra trong tinh thần trung thực, cầu tiến và vì lợi ích của tổ chức Áo Lam.. Tuyệt đối không vì háo danh mà làm dối trá theo kiểu qua loa, hình thức hoặc để đối phó

4)Nói là thi đua nhưng không phải là cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đơn vị với nhau, mà chính là tự thân mỗi đơn vị vượt thắng chính mình để vươn lên đạt tới tiêu chuẩn một Đơn Vị Gia Đình Phật TửVững Mạnh đúng nghĩa từ hình thức cho tới nội dung.

5)Qua kinh nghiệm 4 năm trước, tiêu chuẩn thi đua năm 2017 được điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với tình hình thực tế hơn.

6) 23 tiêu chí này cần được thực hành thường xuyên tại đơn vị mình để nâng cao chất lượng sinh hoạt của đơn vị, chứ không phải chỉ làm để đối phó mỗi lần Ban giám khảo đến thăm đơn vị mình.

II-THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN :

1)Thời gian : Phát động  thi đua vào tháng 1/2017. Kết thúc và khen thưởng vào ngày tổng kết hoạt động GĐPT năm 2017.

2)Phạm vi áp dụng thi đua :  cuộc thi được thực hiện tại 12 đơn vị  :

-GĐPT Tam Bảo RG – GĐPT Tam Bảo HT – GĐPT Phật Quang – GĐPT Bửu Sơn – GĐPT Kim Quang – GĐPT Bửu Thọ – GĐPT Bửu Khánh – GĐPT Sùng Đức – GĐPT Bửu Quang – GĐPT Bửu An – GĐPT Ngọc Hưng – GĐPT Thanh Hòa

III-BAN GIÁM KHẢO :

Trưởng BGK: HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng BHD.PBGĐPT/KG

Phó BGK :HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD. PBGĐPT/KG

Thư ký : HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, chánh thư ký BHD.PBGĐPT.KG

Phó thư ký : HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, ủy viên Truyền thông BHD. PB

                      GĐPT.KG

 

IV-THỂ THỨC THI ĐUA :

-BGK sẽ đến khảo sát và chấm điểm từng đơn vị mỗi năm 2 lần. Ngày giờ khảo sát được sắp xếp thành lịch trình gởi trước cho các đơn vị . Các đơn vị khi nhận được lịch khảo sát phải chuẩn bị mọi mặt để tiếp đón BGK

-Khi BGK đến, đơn vị vẫn cho Gia đình sinh hoạt như thường để cho BGK nhận xét cho điểm. Đến cuối buổi sinh hoạt BGK sẽ làm việc với ban huynh trưởng đơn vị

-Trong buổi làm việc, gia trưởng và liên đoàn trưởng sẽ trả lời các chất vấn của BGK và trình bày các loại sổ sách … theo yêu cầu của BGK (BGK sẽ căn cứ vào báo cáo quý hiện hành của đơn vị  làm cơ sở để khảo sát, đánh giá và chấm điểm)

-Cuối năm, BGK sẽ họp để xem xét lại kết quả chấm điểm từng đơn vị qua 2 đợt trong năm. Từ đó trình lên Thầy trưởng ban HDPT ký Giấy công nhận đơn vị đạt các danh hiệu sau đây tùy theo số điểm mà đơn vị đạt được:

1)Đơn Vị Vững Mạnh Xuất Sắc  (dành những đơn vị đạt từ 90 – 100% số điểm tối đa )

2)Đơn Vị Vững Mạnh  (dành cho những đơn vị đạt từ 80 – dưới 90% số điểm tối đa )

3)Đơn Vị Khá (dành cho những đơn vị đạt từ 70 – dưới 80 % số điểm tối đa )

4)Đơn Vị  Trung bình (dành cho những đơn vị đạt từ 60 – dưới 70% số điểm tối đa )

(Đơn vị nào có tổng số điểm dưới 60% điểm tối đa sẽ không có danh hiệu nào)

 

V-TIÊU CHÍ ĐỂ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM :         

-BGK sẽ căn cứ vào bảng 23 tiêu chí sau đây để khảo sát, đánh giá, chấm điểm :

(Mỗi tiêu chí thực hiện hoàn hảo được 10 điểm – Riêng tiêu chí 23 điểm tối đa là 40 – Tiêu chí nào có hệ số 2 thì số điểm được nhân lên 2 lần )

-Đối với GĐPT Sùng Đức, vì ở đảo xa nên được bớt 50% đối với 3 tiêu chí số: 1, 2,  13

                  

A-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN BỔN PHẬN CỦA CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC GĐPT TRONG TỈNH:

1)Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của BHD (hệ số 1)

2)Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý   (hệ số 1)

3)Đơn vị có hưởng ứng các mặt hoạt động do BHD Tỉnh đề ra (hệ số 2)

4)Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2)

5)Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1)

6)Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website của BHD Tỉnh (hệ số 1)

 

B-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ :

7)Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1)

8)Đơn vị sinh hoạt đúng giờ và đúng trình tự một buổi sinh hoạt mẫu (hệ số 1)

9)Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1)

10)Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)

11)Đơn vị có tổ chức định kỳ các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2)

12)Đơn vị có lực lượng kế thừa (hệ số 2)

13)Tỷ lệ HT của đơn vị  tham gia lớp huấn luyện dài hạn hằng tháng (hệ số 2)

 

C-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ VÀ THỰC HIỆN NỘI QUY GĐPTVN :

14)Đơn vị có các loại cờ : Gia đình, đoàn, đội (chúng), đàn (hệ số 1)

15)Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đấy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT và Nội Quy huynh trưởng (hệ số 1)

16)Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chực vụ (hệ số 1)

17)Đơn vị có đoàn quán . Đoàn quán có phát huy tác dụng như chức năng đã được quy định (hệ số 1)

18)Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây  : 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tuần (hệ số 1)

19)Ban huynh trưởng có họp hằng tuần (hệ số 1)

 

D-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN HIỆU QUẢ SINH HOẠT CỦA ĐƠN VỊ

20)Số lượng huynh trưởng đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)

21)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 1) 

22)Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách  kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2)

23)Điểm kiểm tra kiến thức của đoàn sinh (hệ số 2)

 

VI- BẢN GIẢI THÍCH TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM

ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

1)Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của BHD (hệ số 1): Người thay mặt đơn vị phải là gia trưởng. Nếu gia trưởng vì lý do bất khả kháng phải vắng mặt thì liên đoàn trưởng đi thay.  Đơn vị tham dự đầy đủ các phiên họp lệ BHD thì được 10 điểm. Nếu vằng mặt một kỳ thì bị trừ 03 điểm / 1 kỳ.

 

2)Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý (hệ số 1)Báo cáo phải thể hiện đầy đủ các số liệu  hoạt động theo mẫu nêu ra. Báo cáo phải có chữ ký của gia trưởng và thầy trụ trì. Nếu thiếu báo cáo 1 kỳ sẽ bị trừ 03 điểm / 1 kỳ. Nếu báo cáo có nhưng không hoàn chỉnh sẽ bị trừ 1 điểm/1 lỗi.

 

3)Đơn vị có hưởng ứng các mặt hoạt động do BHD Tỉnh đề ra (hệ số 2): Nếu đơn vị không tham gia vì bất cứ lý do nào sẽ bị trừ 05 điểm / 1 lần không tham gia

 

4)Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2): Đơn vị vận động ít nhất 10 ban viên Ban Bảo trợ. Nếu vận động nhiều hơn thì kể từ ban viên thứ 11, mỗi ban viên được thưởng 1 điểm. Nếu đơn vị vận động không đủ 10 ban viên thì cứ thiếu 1 người thì bị trừ 1 điểm

 

5)Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1):

          -Đơn vị không đóng niên liễm thì trừ 5 điểm

          -Mỗi huynh trưởng không đóng nguyệt liễm thì trừ 2 điểm/ 1 huynh trưởng / quý

 

6)Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website BHD Tỉnh (hệ số 1) : tin bài phải có hình ảnh minh họa. Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 1 tin bài/1 quý. Nếu thiếu 1 tin bài sẽ bị trừ 2,5 điểm

7)Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1): Chương trình sinh hoạt được đánh máy và phát cho ban huynh trưởng mỗi người 1 bản để cùng thực hiện. Chương trình phải ghi đầy đủ ngày tháng, môn học, bậc hoc, tên bài học, tên HTr giảng huấn- Hoặc ngày đó không học thì cũng ghi rõ đơn vị làm gì trong buổi sinh hoạt đó (càng cụ thể càng tốt). Chương trình phải được phát trước cho từng HTr. Nếu vi phạm một lỗi sẽ bị trừ 2 điểm

 

8)Đơn vị sinh hoạt đúng giờ và đúng trình tự một buổi sinh hoạt  mẫu (hệ số 1): Một buổi sinh hoạt mẫu hợp lý được phân phối thời gian và nội dung như sau :

13.15 : Lễ Phật – Thực hành Chánh Niệm

13.45 : Chào cờ – Điểm danh báo cáo – Câu chuyện dưới cờ

14.15 : Họp đoàn tự trị

14.30 : Học Phật Pháp

15.00 : Học HĐTN (hoặc học  gia chánh, học hát)

15.30 : Trò chơi nhỏ

16.00 : Dây thân ái

(Tùy theo đặc điểm của đơn vị mà giờ giấc trên đây có thể xê xích chút đỉnh nhưng không được quá sớm hay quá trễ so với thời khóa biểu mẫu) 

 

9)Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1): Nếu gặp trường hợp một HTr phải dạy  hai hoặc nhiều  bậc cùng lúc thì đơn vị sẽ không đạt điểm tối đa  trong tiêu chí này. Cứ thiếu HTr giảng dạy 1 bậc thì trừ 03 điểm / bậc. Riêng môn dạy hát thì được dạy chung cho cả Gia đình mà không bị trừ điểm.   

                                            

10)Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt  (hệ số 2):    -Dạy đúng chương trình sinh hoạt quý (1 điểm)

          -Dạy đúng theo trình tự Giáo án (4 điểm)

          -Hướng dẫn đoàn sinh ghi "từ khóa" thay cho việc chép bài ( 2 điểm)

          -Kỷ luật trong giờ học ( 2 điểm)

          -Đúng giờ ( 1 điểm )

 

11)Đơn vị có định kỳ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2): hoạt động ngoại khóa bao gồm 4  loại hình sau đây :

12.1-Cắm trại- dã ngoại-du khảo : Đơn vị tổ chức được 2 lần/ năm thì không bị trừ điểm (không kể lần tham gia trại Lục Hòa, trại Dũng, trại Hạnh hằng năm do BHD Tỉnh tổ chức)

12.2-Văn nghệ : Đơn vị tổ chức được 2 lần/năm sẽ không bị trừ điểm (Nếu tham gia biểu diễn do BHD Tỉnh tổ chức chung thì được kể vào số lần trong năm)

12.3-Hộ trì Tam Bảo : tức tham gia công quả những Phật sự do chùa tổ chức. Mỗi năm ít nhất được 2 lần thì không bị trừ điểm

12.4-Hoạt động xã hội – Tương trợ đoàn viên : Mỗi năm đơn vị có tổ chức thực hiện hoạt động này ít nhất 3 lần thì xem như đạt tiêu chí này

Trong bốn loại hình trên, nếu đơn vị thiếu loại hình nào sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 loại hình

 

12)Đơn vị có xây dựng lực lượng kế thừa (hệ số 2):

          -Mỗi đoàn phải có ít nhất 1 HT tập sự. Đoàn nào không có trừ 2 điểm/ đoàn

          -Năm nào đơn vị  không đưa HT tập sự đi dự trại huấn luyện thì trừ 5 điểm 

 

13)Tỷ lệ huynh trưởng đơn vị theo học Lớp huấn luyện dài hạn mỗi tháng : (hệ số 2)

          – Tỷ lệ HT theo học = Tổng số lượt HT tham dự x 100   

                                                 Tổng số lượt HT của đơn vị          

          -Đạt tỷ lệ 80% trở lên : không bị trừ điểm

          -Từ 50% đến 79% tính điểm theo tỷ lệ ( TD: 70% được 7 điểm, 50% được 5 điểm)

          -Dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này

 

14)Đơn vị có đủ các loại cờ (hệ số 1): gồm cờ Gia đình, cờ đoàn, cờ đội,chúng,đàn. Nếu thiếu một trong 3 loại cờ trên thì bị trừ 3 điểm/1 loại cờ

 

15)Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đầy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT và Nội Quy huynh trưởng (hệ số 1):  huynh trưởng phải mặc đoàn phục với đầy đủ huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu chức vụ, đội nón Tứ Ân, mang giày.Nếu vi phạm một lỗi nào sẽ bị trừ 1 điểm/1 huynh trưởng. Đoàn sinh có thể chế bớt mang giày và đội mũ nhưng đoàn phục vẫn phải đầy đủ như huynh trưởng. Tuyệt đối không được mặc quần jean hay quần màu khác với đoàn phục mẫu. Nếu phạm lỗi này sẽ bị trừ 2 điểm/1 trường hợp.

 

16)Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chức vụ (hệ số 1) : Đơn vị phải có đủ các chức danh quan trọng như sau :

          1-Gia trưởng

          2-Liên đoàn trưởng

          3-Đoàn trưởng Thiếu nam                (Nếu thiếu 1 trong các chức danh này thì trừ

          4-Đoàn trưởng Thiếu nữ                                                     3 điểm / 1 chức danh)

          5-Đoàn trưởng Oanh nam

          6-Đoàn trưởng Anh nữ

 

17)Đơn vị có đoàn quán, đoàn quán phải phát huy tác dụng (hệ số 1): Một Đoàn quán đúng nghĩa phải là một đoàn quán tương đối rộng, có thể sử dụng cho ban huynh trưởng làm nơi hội họp; phải có trang trí bàn thờ Phật; phải có 4 góc đoàn cho các đoàn trình bày sức sống của đoàn mình; phải có kho để chứa vật dụng;  không gian chung quanh đoàn quán phải xanh sạch đẹp. Trong 5 tiêu chuẩn trên nếu đạt đủ thì mới được điểm tối đa.

 

18)Đơn vị có các loại sổ cần thiết (hệ số 1): Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây  : 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tuần.Trong những loại sổ sách này, nếu đơn vị thiếu hoặc làm không đúng biểu mẫu, hoặc có sổ mà không  cập nhật thì đều bị trừ 03 điểm / 1 sổ.

 

19)Ban huynh trưởng có họp hằng tuần (hệ số 1): Nội dung buổi họp hằng tuần được thể hiện trong Sổ ghi biên bản cuộc họp huynh trưởng. Biên bản phải được viết hoàn chỉnh về hình thức lẫn nội dung., Nếu tuần nào ban huynh trưởng không có họp sẽ bị trừ 2 điểm/ 1 lần họp

 

20)Số lượng huynh trưởng và đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2): đơn vị phải có đủ 4 đoàn, mỗi đoàn phải có ít nhất 10 đoàn sinh. Nếu đoàn nào không đủ số 10 đ/s thì bị trừ 2 điểm/đoàn. Nếu đơn vị nào thiếu hẵn 1 đoàn thì bị trừ 3 điểm/đoàn. Đối với huynh trưởng, BGK căn cứ vào báo cáo nhân sự của đơn vị, sẽ trừ 1 điểm/1 huynh trưởng vắng mặt

21)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 2) :

          – 90% – 100% đoàn sinh có tập chép bài thì được điểm tối đa

          -từ 50% đến dưới 90% có tập chép bài thì được điểm theo % (TD: 50% thì được 5 điểm – 60% thì được 6 điểm v.v…)

          -Nếu tỷ lệ đs có tập chép bài dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này       

22) Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2) :

          -Tỷ lệ đs trúng cách =   tổng số đs trúng cách x 100

                                              Tổng số đoàn sinh của đơn vị

          -Tỷ lệ trúng cách từ 90% đến 100% thì được điểm tối đa

          -Tỷ lệ trúng cách từ 50% đến dưới 90% thì được điểm theo % (TD; tỷ lệ 50% được 5 điểm – 6o% được 6 điểm v.v…)

          -Tỷ lệ trúng cách dưới 50% thì không có điểm ở tiếu chí này.

   

23) BGK kiểm tra kiến thức của đoàn sinh (hệ số 2): Đề kiểm tra gồm 2 loại :

          -Loại A dành cho các đơn vị đã sinh hoạt 2 năm trở lên gồm các câu hỏi thuộc bậc Hướng thiện và Sơ thiện (ngành Thiếu) và bậc Mở mắt và Cánh mềm (ngành Oanh)

          -Loại B dành cho những đơn vị sinh hoạt dưới 2 năm gồm các câu hỏi thuộc bậc Hướng thiện (ngành Thiếu) , bậc Mở mắt (ngành Oanh)

BGK sẽ chọn lần lượt từng đoàn để khảo sát kiến thức

BGK sẽ nêu lần lượt từng câu hỏi, trong đoàn ai biết thì giơ tay trả lời

Trả lời đúng hết sẽ được tối đa 10 điểm; trả lời không đúng câu nào thì bị trừ điểm câu đó. Số điểm cả 4 đoàn được cộng chung thành số điểm của tiêu chí 23.

Điểm tối đa của tiêu chí này là 40 điểm x hệ số 2 = 80 điểm

          Vì chất lượng sinh hoạt, vì sự lớn mạnh của tổ chức Áo Lam, Ban hướng dẫn rất mong các đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng cuộc thi đua này và mang lại sinh khí sôi động, hấp dẫn trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang.

PHỤ ĐÍNH:

-Lịch khảo sát

-Danh mục 27 bài hát

TM.BAN HƯỚNG DẪN PB. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT

CHẤM ĐIỂM ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

NĂM 2017

ĐỢT I

STT

TÊN ĐƠN VỊ  (mỗi lần khảo sát 2 đơn vị)

NGÀY KHẢO SÁT

01

GĐPT Thanh Hòa

05/03/2017

02

GĐPT Bửu Quang

05/03/2017

03

GĐPT Tam Bảo – HT

19/03/2017

04

GĐPT Bửu An

19/03/2017

05

GĐPT Bửu Sơn

02/04/2017

06

GĐPT Tam Bảo – RG

02/04/2017

07

GĐPT Phật Quang

16/04/2017

08

GĐPT Kim Quang

16/04/2017

09

GĐPT Sùng Đức

07/05/2017

10

GĐPT Bửu Thọ

07/05/2017

11

GĐPT Ngọc Hưng

21/05/2017

12

GĐPT Bửu Khánh

21/05/2017

 

 

 

ĐỢT II

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY KHẢO SÁT

01

GĐPT Thanh Hòa

11/06/2017

02

GĐPT Bửu Quang

11/06/2017

03

GĐPT Tam Bảo – HT

25/06/2017

04

GĐPT Bửu An

25/06/2017

05

GĐPT Bửu Sơn

09/07/2017

06

GĐPT Tam Bảo – RG

09/07/2017

07

GĐPT Phật Quang

23/07/2017

08

GĐPT Kim Quang

23/07/2017

09

GĐPT Sùng Đức

06/08/2017

10

GĐPT Bửu Thọ

06/08/2017

11

GĐPT Ngọc Hưng

20/08/2017

12

GĐPT Bửu Khánh

20/08/2017

 

 

DANH MỤC BÀI HÁT

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐOÀN SINH

TRONG CUỘC THI “ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH” NĂM 2017

STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

BÀI SỐ… TRONG TẬP

01

Tuổi Xuân

Nguyễn Quí Thuận

Bài số 1 Tập 60 BHSH

02

Nối Vòng Tay Lớn

Trịnh Công Sơn

Bài số 6 Tập 60 BHSH

03

Gia Đình Thân Ái

Lê Mộng Nguyên

Bài số 7 Tập 60 BHSH

04

Kết Đoàn

Anh Lạc

Bài số 9 Tập 60 BHSH

05

Cho Con Đến Với GĐ

Minh Sơn

Bài số 10 Tập 60 BHSH

06

Chim Bốn Phương

Hoàng Cang

Bài số 11 Tập 60 BHSH

07

Tiếng Chim Ca

Vũ Đức Sao Biển

Bài số 13 Tập 60 BHSH

08

Họp Đoàn

Tâm Nguyện

Bài số 14 Tập 60 BHSH

09

Chào Người Bạn Mới Đến

Khuyết danh

Bài số 18 Tập 60 BHSH

10

Mừng Anh Đến

Khuyết danh

Bài số 19 Tập 80 CKTT

11

Chị Đoàn Em

Thiện Điều

Bài số 20 Tập 80 CKTT

12

Cơm Canh Đây Rồi

Khuyết danh

Bài số 20 Tập 60 BHSH

13

Họp Vui

Dương Xuân Dưỡng

Bài số 21 Tập 60 BHSH

14

Ca Họp Đoàn

Lê Cao Phan

Bài số 22 Tập 60 BHSH

15

Dòng Anoma

Hoàng Cang

Bài số 24 Tập 60 BHSH

16

Mầm Măng

Khuyết danh

Bài số 25 Tập 60 BHSH

17

Bí Bo Xình Xịch

Hùng Lân

Bài số 34 Tập 60 BHSH

18

Con Voi

Khuyết danh

Bài số 42 Tập 60 BHSH

19

Con Cóc

Minh Kim

Bài số 49 Tập 60 BHSH

20

Bài Ca Tạm Biệt

Khuyết danh

Bài số 60 Tập 60 BHSH

21

Mừng Thầy Đến

Khuyết danh

Bài số 17 Tập 80 CKTT

22

Mừng Bác Gia Trưởng

Khuyết danh

Bài số 18 Tập 8o CKTT

23

Mừng Trại Sinh

Minh Kim

Bài số 25 Tập 80 CKTT

24

Mừng Khánh Đản

Minh Kim

Bài số 53 Tập 80 CKTT

25

Xuất Gia

Hoàng Cang

Bài số 48 Tập 80 CKTT

26

Mừng Vu Lan Về

Nhật Thành

Bài số 60 Tập 80 CKTT

27

Đêm Thành Đạo

Minh Minh

Bài số 74 Tập 80 CKTT

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here