HƯỚNG PHẬT ĐÀI

Nhạc và lời: Lê Mộng Nguyên

Đây đoàn thanh niên xông pha không sờn gió sương – Soi đường cho bao sanh linh đớn đau trần thế – Ta đoàn thanh niên hy sinh đem nguồn vui sống – Chóng cho muôn người hoàn toàn vượt đời lầm mê – Xa xăm muôn trùng nguyện bước đi – Vang vang chân trời lời từ bi – Ta vì Đạo mà tiến lên – Quyết vì người nào có quên – Thanh niên ơi, không nề khó khăn – Nhớ lấy rằng bao người trông ngóng – Chúng ta gieo khắp nơi mùa xuân – Thanh niên ơi, vì Đạo tiến lên – Cúi xin Phật chứng tri lòng ai – Theo gương Ngài hồn thắm nào phai.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here