Huấn Luyện

Huấn Luyện

G
GĐPT Kiên Giang
Cách Thức Sử Dụng Trang Tin Điện Tử Và Hộp Thư Điện Tử GĐPT Kiên Giang
09/06/2016
Save
Cách Thức Sử Dụng Trang Tin Điện Tử Và Hộp Thư Điện Tử GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức lớp Kiên - Trì - Định tháng 8
21/08/2018
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức lớp Kiên - Trì - Định tháng 8
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi Học Thứ Tư Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
27/06/2016
Save
Buổi Học Thứ Tư Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp Học Kiên Trì Định Tháng 7 và 8/2019 - GĐPT Kiên Giang
17/09/2019
Save
Lớp Học Kiên Trì Định Tháng 7 và 8/2019 - GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học thứ 5 Huấn Luyện Huynh Trưởng Lần 5
05/08/2016
Save
Buổi học thứ 5 Huấn Luyện Huynh Trưởng Lần 5
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp học Kiên - Trì - Định tháng 10/2019
03/11/2019
Save
Lớp học Kiên - Trì - Định tháng 10/2019
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn Buổi 5
07/09/2016
Save
Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn Buổi 5
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
14/03/2020
Save
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
G
GĐPT Kiên Giang
Tổ Chức Các Lễ Lược Trong Gia Đình Phật Tử
09/09/2016
Save
Tổ Chức Các Lễ Lược Trong Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định
08/08/2020
Save
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định