HẰNG TUẦN TA MONG THẤY NHAU

Nhạc và lời: Bửu Ấn

Hằng tuần ta mong thấy nhau, bởi cùng đi chung hướng và chung đường

Giờ đây càng khắng khít thêm, tình thân yêu tưởng trăm tuổi rồi

A ha, a ha, a ha!

Hằng tuần ta mong thấy nhau để cùng nhau chia sớt từng vui buồn

Mỗi ngày tình thắm thiết thêm nhờ niềm tin chí ta vững bền

A ha, a ha, a ha!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here