GIAO DUYÊN
Nhạc và lời: khuyết danh


HỎI: Gặp anh em mến liền, em trông anh anh thật là hiền – Gặp anh em mến liền, anh ơi anh anh cười thật duyên – Là chi, tên anh í a là gì ? Anh cho em biết đi đừng có giấu em làm chi.
ĐÁP: Gặp em anh mến liền anh trông em em thật là hiền – Gặp em anh mến liền em ơi em em cười thật duyên – Là (nói tên) tên anh í a là (nói tên)- Anh cho em biết rồi, chẳng có giấu em làm chi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here