Tuy nhiên do hiện nay tình trạng học thêm nên các em không có điều kiện để đến chùa để sám hối. Chính vì thế Ban huynh trưởng đơn vị GĐPT Bửu Quang khuyến khích các em đoàn sinh đến chùa sám hối vào những ngày 29 và 14 âm lịch hằng tháng. Sư cô trụ trì rất hoan hỉ và tán thán sự tinh tấn của các em.

Sau đây là một vài hình ảnh các em đoàn sinh GĐPT Bửu quang trong buổi tối sám hối ở Bổn tự:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here