Học bổng gồm có hai loại:

Một là ươm mầm trí tuệ ( học bổng hỗ trợ đoàn sinh khó khăn) gồm có 05 suất mỗi suất bao gồm đồng phục, học phí và hàng tháng các em sẽ được hỗ trợ theo bản giao ước được ký kết, mỗi suất khoảng 2 triệu ( chỉ tính cho học kì 01 nếu kết quả học kì 01 đạt được như giao ước các em sẽ tiếp tục được hỗ trợ như học kì 01 nếu kết quả tốt hơn sẽ được tăng mức hỗ trợ hàng tháng lên)

Hai là học bổng khuyến khích học tập gồm 20 quyển tập và 300.000đ với ngành thiếu 200.000đ với oanh vũ và 1.000.000đ với huynh trưởng. Học bổng này căn cứ vào các tiêu chí sau: học giỏi, tinh tấn sinh hoạt, ngoan hiền, tu học tốt, tham gia tốt các hoạt động của gđpt Bửu Thọ… đối với huynh trưởng thì kèm theo tiêu chí sự cống hiến và sự tiến bộ về mọi mặt của bản thân. Ngoài ra chúng tôi còn phân ra loại A, B, C, D Lần lượt nhận 20, 15, 10, 5 quyển tập và có tiêu chí rõ ràng.

Tổng kinh phí cho học bổng và phần thưởng hơn 20 triệu đồng.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi phát học bổng:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here