Quán Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp… Hình tượng ngài được mô tả trong kinh Pháp Hoa là một người nam nhưng khi Phật giáo truyền sang Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam, Bồ tát được tôn thờ hầu hết dưới dạng nữ thân, mẹ hiền Quán Thế Âm. Bởi theo kinh Pháp Hoa, Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ.

Theo Thiền Môn Nhật Tụng ngày 19/2 là ngày kỷ niệm Bồ tát Quán Thế Âm đản sinh. Hằng năm, Gia Đình Phật Tử Bửu Thọ đều tổ chức văn nghệ cúng dường dâng lên Tam Bảo vào ngày này.

Chương trình văn nghệ năm nay diễn ra suốt 4 giờ đồng hồ với 10 tiết mục do các em đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Bửu Thọ dàn dựng và biểu diễn.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa cho buổi lễ:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here