DƯỚI MÁI CHÙA

Nhạc và lời: Minh Thiện

Dưới mái chùa chúng em cùng vui, cùng vui chơi, cùng hát ca.

Dưới mái chùa chúng em cùng vui, đoàn em nghe lời Phật dạy

Đây mái chùa chúng em thường đến, lòng em vui, em cúng dường

Đây mái chùa chúng em thường đến, học tháo vát, học Phật Pháp

Bên kia là Bác

Bên nay là Thầy

Bên kia là Anh

Bên nay là Chị

Lòng chúng em vui sướng

Được đến với Gia Đình

Dưới mái chùa xinh xắn

Chùa chúng em.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here