ĐIẾU VĂN

CỦA BHD PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Tưởng niệm Cố Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bái bạch Giác linh Cố Ni trưởng thượng Liễu hạ Liên,

Kinh bạch Chư Tôn Đức Ni,

Kính thưa chư vị môn đồ pháp quyến, cùng quý Phật tử đạo tràng Tịnh xá Ngọc Hải,

Trong không khí cảm động và trang nghiêm của lễ tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên, chúng con là huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Kiên Giang, thành kính quỳ trước giác linh Ni trưởng xin dâng lên đôi lời tưởng niệm một bậc chân tu khả kính, vị Trưởng ban Bảo trợ GĐPT của chúng con.

 

Kính bái bạch Giác linh Ni trưởng,

Nhớ lại vào năm 1990, khi sinh hoạt GĐPT mới được phục hồi, chúng con có thiện duyên được thân cận và nhận sự giúp đỡ của Ni trưởng trong lúc chúng con còn gặp nhiều khó khăn buổi đầu. Đây là nhân duyên cho chúng con có cơ hội thân cận với Thầy. Từ ngày đó đến nay,  chúng con thường xuyên được gần gũi và thừa sự nhiều Phật sự bên cạnh Thầy. Càng ở bên Thầy lâu ngày, chúng con càng nhận ra mình vô cùng diễm phúc được thân cận với một bậc chân tu khả kính. Mặc dù Thầy chưa một lần trực tiếp hướng dẫn Phật pháp cho chúng con, nhưng chúng con học được rất nhiều ở Thầy qua những bài học "thân giáo" mà Thầy luôn thể hiện trong sinh hoạt thường ngày.

 

Chúng con biết được Ni trưởng có lòng thương trẻ tha thiết, vì thế mà năm 1965 Thầy đã đi học khóa dưỡng nhi tận Sài Gòn để rồi trở về Rạch Giá phụ trách Cô nhi viện nuôi trẻ bị bỏ rơi suốt 8 năm. Chẳng những Thầy thương trẻ bằng trái tim mà Thầy còn có một tầm nhìn đúng đắn đối với những mầm non đạo pháp. Vì vậy mà vào những năm 1990 – 1992, Thầy đã không quản ngại tịnh xá Ngọc Hải chật hẹp và sự ồn ào của các em Gia Đình Phật Tử, Thầy đã cho phép GĐPT về đây mở các lớp dạy giáo lý cho thanh thiếu niên. Các lớp này quy tụ trên 100 học viên . Những em học viên ngày ấy, giờ đây đã trở thành những huynh trưởng GĐPT mẫu mực trong tổ chức Áo Lam của tỉnh Kiên Giang. Dù là người xuất gia, nhưng Thầy luôn quan tâm đến đạo đức của thanh thiếu nhi hiện nay . Thầy thường nói : "Hễ có một em biết đến chùa sinh hoạt GĐPT là xã hội sẽ bớt đi một đứa trẻ hư".

 

Năm 2012, Thầy xét thấy GĐPT sinh hoạt mà không có tài chánh hỗ trợ hoạt động, Thầy bèn gợi ý cho Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Kiên Giang vận động thành lập Ban Bảo Trợ GĐPT của Tỉnh nhằm mục đích huy động tài chánh hỗ trợ cho sinh hoạt. Khi Ban bảo trợ được hình thành với hơn một trăm ban viên, Ni trưởng đã hoan hỷ nhận lấy trách vụ Trưởng Ban Bảo trợ GĐPT Tỉnh Kiên Giang. Từ đó đến nay, nhờ có quỹ Ban Bảo trợ mà sinh hoạt GĐPT Kiên Giang được phát triển nhiều mặt, tổ chức GĐPT Kiên Giang được tăng trưởng ngày càng lớn mạnh.

giac linh ni truong

Kính bạch Giác linh Thầy,

Công đức và đạo hạnh của Thầy thì bao la, chúng con không đủ hiểu biết để xưng tán cho hết được. Chúng con chỉ xin nhắc lại những gì mà chúng con có diễm phúc được thừa sự bên cạnh Thầy để góp phần tán thán công hạnh của Thầy làm gương cho hậu thế.

Hôm nay, Thầy thuận theo lẽ vô thường, an nhiên trút bỏ thân tứ đại, thanh thản, tự tại về cõi Vô Dư Niết Bàn. Giáo hội Kiên Giang mất đi một tòng lâm thạch trụ; Ni giới mất đi một tấm gương giới đức sáng ngời; Phật tử mất đi một bậc chân tu đạo hạnh. Riêng GĐPT chúng con mất đi một cây cao bóng cả  để nương tựa, thiếu vắng một thuyền trưởng trên con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ giác ngộ.

Chúng con vâng lời dạy của Thầy, không bi thương sầu khổ trước sự mất mát của vô thường. Chúng con nguyện trước giác linh Thầy, sẽ nỗ lực thực hiện viên mãn công việc hướng dẫn thanh thiếu đồng niên mà Thầy đã theo đuổi từ lúc thanh xuân cho đến tuổi xa người.

Chúng con không cầu chúc cho Thầy điều gì, bởi những lời cầu chúc của chúng con là vô nghĩa vì Thầy đã có đủ tất cả phước báu của bậc chân tu và Thầy có đủ tất cả công đức do những việc từ thiện mà Thầy đã làm trong đời. Chúng con chỉ dám xin hứa : Quyết noi gương Thầy và đi theo con đường của Thầy.

Ngưỡng mong Thầy chứng giám cho chúng con.

Nam mô Giác linh Cố Ni trưởng thượng Liễu hạ Liên tác đại chứng minh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here