19h00, chương trình lửa trại chính thức bắt đầu.

Từ cõi âm u, lũ quỷ vô minh gào thét lôi kéo chúng sinh vào bóng tối vô cùng. Từ muôn ngàn tiếng gào thét thống khổ của chúng sinh, thần ánh sáng xuất hiện, mang theo ánh sáng của trí tuệ chân lý. Ánh sáng chiến đấu cùng bóng tối, cái thiện đấu tranh cùng cái ác. Để cuối cùng, cái ác chịu nép mình vào bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng lan tỏa khắp muôn nơi.

Mỗi tiết mục văn nghệ là một sắc thái tình cảm khác nhau mà các em dành cho trại Lục Hòa. Tất cả cùng hòa quyện vào nhau tạo nên sự thành công của trại.

Đêm lửa trại kết thúc vào lúc 21h.

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

Đêm lửa trại Lục Hòa X

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here