Mỗi ý nghĩ của bạn, bất cứ điều gì bạn nói, bất kỳ hành động nào bạn làm, nó mang chữ ký của bạn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Liên Hệ

Điền thông tin cần liên hệ vào khung dưới đây và gởi về cho chúng tôi. Ban Biên Tập sẽ liên hệ bạn ngay khi nhận được thông tin:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 32 Nguyễn Trung Trực, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: (0297) 3 86 33 34
Email: bhd@gdptkiengiang.vn
Facebook: https://facebook.com/gdptkiengiang
Website: https://gdptkiengiang.vn