Liên Hệ

Điền thông tin cần liên hệ vào khung dưới đây và gởi về cho chúng tôi. Ban Biên Tập sẽ liên hệ bạn ngay khi nhận được thông tin:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 32 Nguyễn Trung Trực, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: (0297) 3 86 33 34
Email: bhd@gdptkiengiang.vn
Facebook: https://facebook.com/gdptkiengiang
Website: https://gdptkiengiang.vn