Bốn câu chuyện của kỳ này bao gồm: Điều khiển, Không áp đặt, Tỷ số 2-2 và Lý thuyết suông.

Con mèo Dharma và Chú tiểu Bodhi

Con mèo Dharma và Chú tiểu Bodhi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here