CHÀO KÍNH

*Mục Đích:Rèn luyện tinh thần tôn trọng điều lệnh, kỷ luật, biết tôn trọng Chư Tôn Đức, Quý Bác, Anh Chị Huynh Trưởng. Các Em, mà không bắt chước làm theo một cách vô thức.
*Số Lượng: Nhóm, Tập thể.
*Địa Điểm: Ngoài Sân, trong Phong rộng.
*Đội Hình: Vòng tròn hoặc hàng Ngang.
*Quản Trò Giới Thiệu:Có 2 cách chao kính theo từng khẩu lệnh của Huynh Trưởng:
            +Chào Thầy: Chấp tay xá
            +Chào  Bác : Chấp tay xá
            +Chào Anh( Chị): Tay bắt ấn kiết tường
            +Chào Các Em: Tay bắt ấn Kiết tường
-CACH CHƠI:  Khi Quản Trò đến trươc một người nói: Chào Thầy; người đối diện phải chấp tay xá, dù quản trò đang bắt ấn kiết tường hay chấp tay xá: Làm theo lệnh chứ không bắt chước quản trò, hoặc ra lệnh Chào Anh( Chị) thì người đứng đối diện nhanh chóng tay bắt ấn kiế tường dù Quản trò có làm hành động gì đi nữa. Quản trò có thể dung nhiều cách chào khác để tạo sự vui tươi linh hoạt.
*Khen Thưởng Kỷ Luật:
            +Ai vi phạm có thể vào thay thế quản trò hoặc đứng vào giữa.
            + Ai còn lai sau ba lần thử thách thì đươc khen là người lễ độ, tôn trọng kỷ luật, vững vàng trước hành động sai trái.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.