CA HỌP ĐOÀN

Nhạc và lời: Lê Cao Phan

Hôm nay họp đoàn chúng em bầy chim vầy vui

Hôm nay họp đoàn chúng em ca hát vang trời, đoàn ta cùng vui, đoàn ta cùng vui

Này đàn em, ta ca lên nào này đàn em, ta ca lên-Hôm nay họp đoàn Áo Lam đoàn ta cùng ca

Hôm nay họp đoàn kết hoa dâng cúng Phật Đà

Cùng gieo niềm tin, cùng gieo niềm tin.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here