HỎI:

Kính thưa Ban biên tập. trong khi học bài “Lịch sử Đức Phật Thích Ca”, chúng em được biết ngài Ca Diếp là vị đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng gần đây em có đọc một cuốn sách khác nói về cuộc đời Đức Phật thì lại thấy viết về “Ba anh em Ca Diếp” cũng là đại đệ tử Phật. Vậy, ngài Ca Diếp nêu trên có phải là ba anh em Ca Diếp được cuốn sách trên nói đến không ? Xin Ban biên tập giải thích thêm cho em được rõ. Em xin cám ơn và kính chào quý anh, chị (minhnguyen…@gmail.com)

TRẢ LỜI:

Bạn minhnguyen…@gmail.com thân mến,

Trong hàng đệ tử đắc quả A la hán của Đức Phật có tới 4 người cùng mang họ Ca Diếp. Sau đây, mời bạn tìm hiểu cụ thể thêm:

To Ca Diep

1) Ngài Ma-ha Ca-Diếp:

Tiếng Phạn viết là Mahà – Kaçyapa, cũng đọc là Đại (Maha) Ca Diếp, một vị trong hàng Thập đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca, được Phật khen là người giữ hạnh đầu đà (khổ hạnh) đệ nhất. Ông là con một gia đình Bà la môn giàu có, sang trọng tại thành Ma Kiệt Đà. từ nhỏ đã có tâm tu hành. Đến khi trưởng thành, ông vâng lệnh cha mẹ cưới vợ, nhưng hai người đều tự nguyện sống thanh tịnh như hai người bạn đạo. Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo được ba năm, lúc ấy ông vừa 30 tuổi, nghe danh  Phật nên tìm đến xin xuất gia. Chỉ sau 8 ngày nghe pháp, ông đắc quả vị A la hán. Ông tu theo hạnh đầu đà, sống khổ hạnh nghiêm khắc với bản thân nên rất được Đức Phật tin tưởng. Trước khi nhập Niết bàn, Đức Phật giao cho ông quyền lãnh đạo Tăng đoàn. Sau khi Phật nhập diệt 100 ngày, ông triệu tập 500 vị A la hán tại hang Thất Diệp, gần thành Vương Xá để đọc tụng lại Kinh và Luật cho khỏi bị thất truyền. Đây gọi là lần kiết tập kinh điển thứ I. Trong thời gian 3 tháng, hội nghị đã nghe ông A Nan đọc tụng phần Kinh và ông Ưu Ba Ly đọc tụng phần Luật. Sau hôi nghị kiết tập kinh điển, toàn thể đại chúng nhất trí tôn ngài Ma ha Ca Diếp lên cương vị Tổ thứ I của Phật Giáo Ấn Độ. Đến khi 100 tuổi, ngài truyền y bát lại cho ngài A Nan làm tổ thứ II rồi vào núi Kê Túc ẩn cư, đến năm 120 tuổi mới nhập diệt.

Tại các ngôi chùa theo đạo Phật Nguyên thủy (Nam tông) thường thờ ba pho tượng gọi là Thích Ca Tam Thánh, gồm: tượng Thích Ca (giữa), tượng ngài A Nan (phải) và tượng ngài A Diếp (trái)

Thích Ca Tam Tôn
Thích Ca Tam Tôn

2) Ba anh em Ca Diếp thờ lửa:

đó là ba anh em ruột họ Ca Diếp, tu theo đạo thờ lửa, rất đươc dân chúng sùng bái. Họ gồm có :

-Anh cả tên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp (Uruvilvâ Kaçyapa) tu tại xứ Ưu Lâu Tần Loa gần thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Ông có 500 đệ tử theo học.

-Người anh thứ tên Già Da Ca Diếp (Gaya Kaçyapa) có 300 đệ tử theo học

-Người em út tên Na đề Ca Diếp (Nady Kaçyapa) cũng có 200 đệ tử theo học.

Trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca mới thành lập Tăng đoàn. Một hôm Ngài đến thăm Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và xin ngủ nhờ nơi gian phòng thở lửa của ông. Gian phòng này là một hang động, nơi đó có một con rắn chúa hung tợn, không ai dám ngủ đêm tại đấy. Ông Ca Diếp anh muốn thử xem Đức Phật có đủ oai đức trị rắn chúa không nên đồng ý cho Ngài ngủ tại đấy mà không báo trước cho Phật biết.

Đêm ấy, rắn chúa đánh hơi người, bò ra định nuốt trững Đức Phật, nhưng Ngài đã dùng thần thông khuất phục con rắn ấy, làm cho nó phải thuần phục dưới chân Ngài.

Đức Phật dùng thần thông khuất phục con rắn chúa

Sáng hôm sau, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp đến nơi xem Phật đã bị rắn chúa hãm hại chưa, nào ngờ thấy rắn chúa khoanh tròn quanh nơi Phật ngồi tọa thiền, đầu ngẩng cao như cái lọng che chở nắng mưa cho Phật. Bấy giờ ông mới tâm phục khẩu phục Đức Phật. Ông liền long trọng cúng dường trai tăng lên Phật và Tăng đoàn, rồi kêu hai ông Ca Diếp em cùng 1.000 đệ tử của họ đồng loạt cạo tóc xuất gia. Sau khi nghe Phật giảng bài kinh “Tất cả đều bị thiêu đốt”, cả ba ông đều đắc quả A la hán.

Thân chúc bạn tinh tấn trong sinh hoạt và tu học.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây