Chủ tọa điều hành phiên họp là Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang; Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các anh chị Huynh Trưởng ủy viên Ban Hướng Dẫn và đại diện 12 đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt trong tỉnh Kiên Giang.

Tại phiên họp, các đơn vị lần lượt báo cáo về các hoạt động phật sự đã tổ chức trong quý 1/2017.

Sau phần báo cáo của các đơn vị, thường trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang cũng lần lượt báo cáo hoạt động trong quý đầu năm 2017 như việc điều động Huynh Trưởng đến các đơn vị cần hỗ trợ, đón tiếp và làm việc của đoàn viếng thăm của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương, tái bản tập giáo án…

Cũng tại phiên họp, Ban Quản Trại trại họp bạn ngành Thiếu Lục Hòa X cũng đã trình bày kế hoạch tổ chức trại Lục Hòa X tại chùa Tân Thọ (huyện Tân Hiệp) vào ngày 21,22 và 23/2017.

Năm nay, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang sẽ tổ chức thi Kiên – Trì – Định vào ngày 4/6/2017. Danh sách các anh chị Huynh Trưởng đủ điều kiện tham dự kỳ thi đã được thông qua ngay trong phiên họp.

Trong thời gian tới, Ban Hướng Dẫn sẽ có kế hoạch hỗ trợ các tự viện có nhu cầu thành lập Gia Đình Phật Tử trong tỉnh như: chùa Kiên Tân, chùa Đông Hải (huyện Đông Hải), chùa Bửu Liên (huyện Vĩnh Thuận)…

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Họp Lệ Quý 2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here