BHD PB GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Sinh Hoạt Tại GĐPT Bửu Khánh

          Tại đây, đoàn đã khảo sát qua 27 tiêu chí Đơn vị vững mạnh nằm trong bốn phương diện hoạt động sau :
          -Thực hiện bổn phận của đơn vị trong việc phát triển GĐPT trong tỉnh
          -Trình độ chuyên môn của ban huynh trưởng
          -Trình độ quản trị và thực hiện Nội Quy GĐPT
          -Kết quả giáo dục của đơn vị
          Sau hơn 3 giờ khảo sát, đánh giá và kiểm tra kiến thức đoàn sinh, kết quả mà đơn vị đạt được gồm :
          -Đoàn sinh có mặt : 25/50 em (thiếu đoàn Thiếu niên và Đồng niên)
          -Ban huynh trưởng : 03 anh chị
          -Đơn vị có đủ huynh trưởng dạy 2 bậc học ( ngành Thiếu 1 bậc, ngành Oanh 1 bậc)
          -Đoàn sinh có tập chép bài 20%
          -Đoàn quán chưa có (vì chùa đang xây dựng)
          -Buổi sinh hoạt trể giờ 20 phút, không có sổ trực, không có chương trình sinh hoạt
          -Kiểm tra kiến thức đoàn sinh đạt tổng số điểm 18/40 điểm
          GĐPT Bửu Khánh là đơn vị thứ sáu trong sanh sách 09 đơn vị được lần lượt khảo sát trong đệ nhất lục cá nguyệt năm 2015.  
          Sau đây là một số hình ảnh buổi khảo sát:


Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.