Chủ tọa phiên họp là Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Kiên Giang và Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các anh chị Huynh Trưởng đại diện cho 11 đơn vị Gia Đình Phật Tử trong tỉnh.

Tại cuộc họp Ban Hướng Dẫn đã thông qua nhiều kế hoạch quan trọng như:

– Phổ biến kế hoạch tham gia trại Vạn Hạnh IV – TW

– Triển khai kế hoạch tổ chức Hội Thao Gia Đình Phật Tử Kiên Giang lần 1/2016.

– Triển khai chương trình Hội Thi Ca Múa Nhạc Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang.

– Triển khai kế hoạch phát hành kỷ yếu 60 năm Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

HQ3 01

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here